Zijn Bosselaar Zuid deelgebied 2 en 3 ook onderzocht?

Alleen het bovenste deel van deelgebied 2 valt in het rode gebied, dus de Kwarts, Jade en de hoek met de Heliotroop.Dit deel is nader onderzocht, de rest niet. Deelgebied 3 is een bouwterrein. De projectontwikkelaar en aannemer laten dit gebied schoonmaken.