Als alleen het noorden van deelgebied 2 is vervuild, waarom golden de maatregelen dan voor heel deelgebied 2?

Op basis van onderzoek meteen na de brand adviseerden deskundigen om de hele wijk af te sluiten. Deelgebied 2 is alleen bereikbaar via deelgebied 1, waarmee de kans reëel is dat er vervuiling wordt verplaatst.