Ik zie nog afzettingen (bijv. lint) in de wijk. De wijk was toch schoongemaakt?

Sommige delen in de wijk zijn niet van de gemeente (bijvoorbeeld het braakliggend terrein achter de bouwkeet) en daar is nog niet schoongemaakt. Om die reden staat er een afzetting.