In welk deel van Bosselaar Zuid is asbest gevonden?

Een gespecialiseerd bedrijf heeft in kaart gebracht hoe de vervuiling is verdeeld in de wijk. Het was meteen al duidelijk dat in deelgebied 1 asbest is gevonden. Uit later onderzoek in december bleek dat van deelgebieden 2 en 3 alleen het noordelijk deel is vervuild met asbest. Op het kaartje markeert de rode stippellijn het definitieve gebied waarbinnen in december asbest is gevonden. In januari is nader onderzoek gedaan naar daken, tuinen en balkons. Op basis hiervan is het gebied ingedeeld in zones . In de gele zones is geen asbest gevonden. In de oranje zones vond de onderzoeker één tot enkele asbesthoudende brandrestanten per perceel. In het rode gebied vond de onderzoeker meerdere asbesthoudende brandrestanten per perceel.