Gft, oud papier en plastic

Wordt afval opgehaald in Bosselaar Zuid?

Sinds maandag 16 januari is de afvalinzameling in Bosselaar Zuid hervat. Uw gft-, plastic- en papiercontainers worden weer geleegd op de dagen die in de AfvalWijzer staan. De verzamelcontainers die tijdelijk aan de Bloedkoraal stonden, zijn weggehaald in de week van 16 januari.

Kan ik mijn container veilig aan de straat zetten?

Ja. Als er brandresten op uw container lagen, dan zijn die door de regen  weggespoeld.

Liggen er nog brandresten in uw tuin? Loop of rijd er niet doorheen. Liggen ze in de weg, duw de resten dan voorzichtig op een hoopje met een zachte bezem, die u daarna afspoelt.

Deze adviezen gelden alleen als u in de rode of oranje zone woont. Daarbuiten is geen asbest aangetroffen.