Circa 250 reacties op eerste plannen Delta Rhine Corridor

Geplaatst: 26-1-2024

In mei 2023 zijn de eerste plannen bekendgemaakt voor de aanleg van meerdere buisleidingen en gelijkstroomkabels die van Rotterdam via Moerdijk naar Zuid-Limburg en verder door naar Duitsland gaan lopen: de Delta Rhine Corridor. De buisleidingen zijn nodig om grote industrieën te kunnen verduurzamen en de kabels om windenergie vanaf zee naar het binnenland te transporteren.

De buisleidingen in het plan lopen ook door de gemeente Moerdijk. De reserveringsstrook voor deze buisleiding is al sinds 2012 in het Rijksbeleid opgenomen, maar is tot nu toe in onze gemeente niet benut.

Reacties

Iedereen kon in een periode van zes weken reageren op de plannen. Om de plannen toe te lichten en vragen te beantwoorden, zijn er in juni 2023 negen informatiebijeenkomsten georganiseerd op locaties langs de route. In onze gemeente was dat op 19 juni in De Borgh in Zevenbergen. In totaal zijn er circa 250 reacties ingediend, die inmiddels allemaal zijn voorzien van een antwoord door het projectteam. De volgende onderwerpen kwamen vaak terug:

  • Nut en noodzaak: Waarom is dit project belangrijk?
  • Locatie van de leidingen en kabels
  • Veiligheid
  • Natuur en milieu
  • Gebruik en waarde van de grond (grondeigenaren)
  • Communicatie: hoe wordt iedereen op de hoogte gehouden?

Alle ingediende reacties en de beantwoording door het projectteam kunt u teruglezen in de Reactienota die vandaag is gepubliceerd op de website van RVO.

Later dit jaar wordt het concept-onderzoeksplan voor het project gepubliceerd. Iedereen heeft dan weer de mogelijkheid om te reageren en een informatiebijeenkomst bij te wonen.

Wilt u op de hoogte blijven over het project? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief op de website van Gasunie.

Energieprojecten in Moerdijk

Onze gemeente speelt een belangrijke rol in het energiesysteem van de toekomst. Het Rijk wil veel nieuwe infrastructuur ontwikkelen in en rondom onze gemeente. Dit alles kost veel ruimte, juist in een gebied waar de ruimte beperkt is en de milieudruk al hoog is. De Delta Rhine Corridor is één van de projecten die mogelijk in onze gemeente komt. Op de pagina Energieprojecten vindt u een overzicht van alle ontwikkelingen. Alle projecten kennen een eigen procedure waarbij u op verschillende momenten inbreng kunt leveren. Wij adviseren u hiervan gebruik te maken.

De gemeente Moerdijk begrijpt het belang van de verduurzaming en dat het elektriciteitsnet aangepast moet worden. We willen wel dat Moerdijk een veilige en aantrekkelijke plek blijft om te wonen, werken en recreëren. Mede op initiatief van Moerdijk hebben het Rijk, de provincie en de gemeente afgesproken om alles wat hier speelt in samenhang af te wegen. Dus de totale vraag naar ruimte in relatie tot energie, economie, mobiliteit, landschap en leefomgeving. Dat gebeurt aan de ‘ontwerptafel Powerport Moerdijk’. De ontwerptafel adviseert de lopende projecten: wat past wel of niet in Moerdijk en onder welke voorwaarden? Later dit jaar nodigen we u uit om mee te denken.