Woningbouwontwikkeling Westschans

Het doel van het project is om te komen tot een duurzame en levensloopbestendige woonwijk met 75 tot 100 woningen van een hoge woonkwaliteit in Klundert op locatie Blauwe Hoef, die inspeelt op de aanwezige woningbehoefte. En passend is bij het karakter en schaal van Klundert.

De werknaam 'Blauwe Hoef' voor de nieuwe woonwijk  is verandert in: "Westschans". Dit om onderscheid te maken met de bestaande wijk Blauwe Hoef en om symbolische wijze de verbinding te leggen met de vestingstad Klundert. 

 

Waar ligt deze locatie?

-

Wat is de laatste stand van zaken?

Nieuwe naam

De werknaam 'Blauwe Hoef' voor de nieuwe woonwijk  is verandert in: Westschans. Dit om onderscheid te maken met de bestaande wijk Blauwe Hoef en om symbolische wijze de verbinding te leggen met de vestingstad Klundert. 

Initiatieffase

Op 14 maart 2019 heeft de gemeenteraad de start document van het project goedgekeurd. Daarmee breekt de volgende fase van het project aan, de initiatieffase. In deze fase wordt de haalbaarheid van het project onderzocht, op ruimtelijk, economisch en op maatschappelijk gebied. Dat gebeurd door het doen van onderzoeken naar bijvoorbeeld de bodemgesteldheid, de woningbehoefte, een risicoanalyse, enzovoort. Ook het opzetten en bespreken van een stedenbouwkundige visie, het berekenen van de kosten en de opbrengsten, en het in gesprek gaan met Klundert en de bestaande 'buren' van de nieuwe woonwijk is onderdeel van het onderzoek. Een belangrijk aandachtspunt voor de haalbaarheid is de ontsluiting van de nieuwe woonwijk. Hiervoor wordt een verkeersonderzoek uitgevoerd, en diverse ontsluitingsmogelijkheden worden daarin meegenomen. Via bestaande wegen, maar ook via een mogelijk nieuw aan te leggen weg achter het Rondeel.

Deze fase is  afgesloten met de vaststelling van het haalbaarheidsonderzoek door de gemeenteraad. Daarna wordt gestart met het ontwerp, door middel van het opstellen van het bestemmingsplan.

Beschikbare documentatie (augustus 2022)

In voorbereiding op het raadsbesluit over de haalbaarheid van de woonwijk zijn diverse onderzoeken uitgevoerd. Deze zijn bij de besluitvormingsstukken voor de gemeenteraad gevoegd als onderbouwing van het gevraagde besluit.  In overleg met bewoners van de bestaande wijk Blauwe Hoef worden twee onderzoeken naar de extra ontsluitingsweg  op deze projectwebsite geplaatst. Dit kennis te kunnen nemen van de noodzaak en inpasbaarheid van de weg qua geluid.  Het gaat om :

 1. De studies van Exante uit Den Bosch naar de 'verkeersimpact van vijf ontsluitingsscenario’s' voor deze woonwijk (april 2019 & mei 2022);
 2. Een quickscan geluid van de weg van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant uit Tilburg (mei 2022).

Tevens is het verslag van de informatieavond van 14 maart 2022 beschikbaar.

Planning

 • December 2023: Vaststelling optimalisaties door gemeenteraad
 • Eind 2023-begin 2024: Concept- wijziging omgevingsplan openbaar
 • April-mei 2024: Ontwerp-wijziging omgevingsplan openbaar
 • Q4 2024: Vaststelling wijziging omgevingsplan door gemeenteraad
 • Begin 2025: Start verkoop gronden
 • Loop van 2025: Bouwrijp maken
 • Eind 2025: Start bouw
 • 2029: Afronding wijk

Huidige situatie

 

Meer informatie

Beschikbare documentatie (augustus 2022)

In voorbereiding op het raadsbesluit over de haalbaarheid van de woonwijk zijn diverse onderzoeken uitgevoerd. Deze zijn bij de besluitvormingsstukken voor de gemeenteraad gevoegd als onderbouwing van het gevraagde besluit.  In overleg met bewoners van de bestaande wijk Blauwe Hoef worden twee onderzoeken naar de extra ontsluitingsweg  op deze projectwebsite geplaatst. Dit kennis te kunnen nemen van de noodzaak en inpasbaarheid van de weg qua geluid. Het gaat om :

 1. De studies van Exante uit Den Bosch naar de 'verkeersimpact van vijf ontsluitingsscenario’s' voor deze woonwijk (april 2019 & mei 2022);
 2. Een quickscan geluid van de weg van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant uit Tilburg (mei 2022).

Tevens is het verslag van de informatieavond van 14 maart 2022 beschikbaar.

Contact

Gemeente Moerdijk

Huub Sens-Husson
Postbus 4
4760AA Zevenbergen
Tel 14 0168
Mail

Documenten