Woningbouwontwikkeling Westschans

Het doel van het project is om te komen tot een duurzame en levensloopbestendige woonwijk met ca. 140 woningen van een hoge woonkwaliteit in Klundert op locatie Blauwe Hoef, die inspeelt op de woningbehoefte en passend is bij het karakter en de schaal van Klundert.

Inmiddels is de haalbaarheid onderzocht en aangetoond voor de nieuwe wijk, Westschans genaamd. Ook is duidelijk dat er een aparte ontsluitingsweg noodzakelijk is om de wijk aan te sluiten op de Stoofdijk.

De werknaam 'Blauwe Hoef' voor de nieuwe woonwijk is verandert in: "Westschans". Dit om onderscheid te maken met de bestaande wijk Blauwe Hoef en om symbolische wijze de verbinding te leggen met de vestingstad Klundert. 

Waar ligt deze locatie?

-

Wat is de laatste stand van zaken?

Op 8 september 2022 heeft de gemeenteraad ingestemd met de haalbaarheid van de woonwijk Westschans 132 tot 140 woningen, waarvan 2/3 betaalbaar en 1/3 duur. Door aankoop van de noodzakelijke gronden en het betaalbare woningbouwprogramma is er sprake van een tekort van 3.6 miljoen euro. Daar is de raad mee akkoord gegaan, onder voorwaarde dat dit geoptimaliseerd (teruggebracht) wordt, en ter besluitvorming aan de raad wordt aangeboden. Eind 2022 is het tekort opgelopen naar 4,1 miljoen euro als gevolg van verplichte doorrekening van de bouwkostenstijging. Het plan is inmiddels geoptimaliseerd, waardoor het tekort is teruggebracht tot iets meer dan 2,9 miljoen euro. Dit is door de gemeenteraad vastgesteld in december 2023.

Verder is de gemeente bezig met het opstellen van een ontwerp omgevingsplan voor de wijk. Deze wordt in het derde kwartaal 2024 openbaar gemaakt. Hierop kan reactie worden gegeven. Nadat de wijziging van het omgevingsplan definitief is wordt gestart met de werkzaamheden buiten, het bouwrijp maken. In dezelfde periode zal de verkoop van de gronden starten, dat zal naar verwachting 2025 zijn. Mocht er onverhoopt beroep worden ingesteld tegen de wijziging van het omgevingsplan, dan kan er sprake zijn van een vertraging van 1 tot 1.5 jaar. Begin 2025 wordt dan half 2026 voordat gestart kan worden met de verkoop.

Download het Stedenbouwkundig plan Westschans

Planning

 • December 2023: Vaststelling optimalisaties door gemeenteraad
 • Q3 2024: Ontwerp-wijziging omgevingsplan openbaar
 • Q4 2024/begin 2025: Vaststelling wijziging omgevingsplan door gemeenteraad
 • Na definitief plan: Inschrijving open (mits plan definitief)
 • 2025: Start verkoop gronden (mits plan definitief)
 • 2025: Bouwrijp maken
 • Eind 2025: Start bouw
 • 2029: Afronding wijk

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Impressie

Meer informatie

Beschikbare documentatie (december 2023)

In overleg met, en op verzoek van, diverse bewoners langs de nieuwe ontsluitingsweg en de nieuwbouwwijk Westschans zijn onder het kopje ‘documenten’ de belangrijkste onderzoeksrapporten en actuele verslagen van de werkgroepen terug te vinden.

Het gaat om de volgende documenten:

Onderzoeken

 • Onderzoek en update naar ontsluitingsscenario's van de nieuwe wijk
 • Onderzoek naar het geluid van de nieuwe ontsluitingsweg
 • Quick scan en nader onderzoek flora & fauna
 • Haalbaarheidsscan milieu

Verslagen klankbordgroepen

 • Algemene informatieavond
  • Verslag maart 2022
 • Klankbordgroep Weg
  • Verslag juni 2022
  • Verslag juli 2023
  • Verslag oktober 2023
 • Klankbordgroep Wijk
  • Verslag juni 2023
  • Verslag oktober 2023

Contact

Gemeente Moerdijk

Projectmanager Ad Huijzers
Postbus 4
4760AA Zevenbergen
Tel 14 0168
Mail

Documenten