Woningbouwontwikkeling Westschans

Het doel van het project is om te komen tot een duurzame en levensloopbestendige woonwijk met 75 tot 100 woningen van een hoge woonkwaliteit in Klundert op locatie Blauwe Hoef, die inspeelt op de aanwezige woningbehoefte. En passend is bij het karakter en schaal van Klundert.

Stand van zaken

Op 14 maart 2019 heeft de gemeenteraad de start document van het project goedgekeurd. Daarmee breekt de volgende fase van het project aan, de initiatieffase. In deze fase wordt de haalbaarheid van het project onderzocht, op ruimtelijk, economisch en op maatschappelijk gebied. Dat gebeurd door het doen van onderzoeken naar bijvoorbeeld de bodemgesteldheid, de woningbehoefte, een risicoanalyse, enzovoort. Ook het opzetten en bespreken van een stedenbouwkundige visie, het berekenen van de kosten en de opbrengsten, en het in gesprek gaan met Klundert en de bestaande 'buren' van de nieuwe woonwijk is onderdeel van het onderzoek. Een belangrijk aandachtspunt voor de haalbaarheid is de ontsluiting van de nieuwe woonwijk. Hiervoor wordt een verkeersonderzoek uitgevoerd, en diverse ontsluitingsmogelijkheden worden daarin meegenomen. Via bestaande wegen, maar ook via een mogelijk nieuw aan te leggen weg achter het Rondeel.

Deze fase wordt afgesloten met de vaststelling van het haalbaarheidsonderzoek door de gemeenteraad. Daarna wordt gestart met het ontwerp, door middel van het opstellen van het bestemmingsplan.

Grove planning

  • 14 maart 2019 Vaststelling startdocument (gemeenteraad), start haalbaarheidsonderzoek
  • 14 maart 2022 Informatieavond voor Klundert en belangstellenden
  • Juni 2022 Vaststelling haalbaarheidsonderzoek (gemeenteraad), start ontwerp
  • 2e helft 2023 Vaststelling omgevingsplan (gemeenteraad)
  • 1e helft 2024 Civieltechnische uitwerking
  • 2e helft 2024 Start verkoop gronden
  • 2028 Afronding projectgebied

Nieuwe naam

De werknaam 'Blauwe Hoef' voor de nieuwe woonwijk is:

Westschans !

Om onderscheid te maken met de bestaande wijk Blauwe Hoef en om symbolische wijze de verbinding te leggen met de vestingstad Klundert.

Meer informatie met betrekking tot dit project

Gemeente Moerdijk

Projectleider Huub Sens
Postbus 4
4760AA Zevenbergen
Tel 14 0168
Fax 0168-373 580
Mail
Website www.moerdijk.nl

Documenten