Onderhoud Oudendijk - Kreekdijk - Weeldijk

Een veilige, energiezuinige en klimaatbestendige woon- en leefomgeving bereiken voor de inwoners. Er zijn diverse opdrachten die vanuit de controle van de verschillende onderdelen van de openbare ruimte naar voren komen. Daarnaast moet de openbare ruimte aangepast worden op de uitdagingen die er zijn. Dit komt door een veranderd gebruik van de openbare ruimte en de opdrachten die van invloed zijn op onze openbare ruimte.

Wat komt er?

Er staan veel grote essen langs de weg, die aangemerkt zijn als risicoboom i.v.m. essentaksterfte. Het doel is om de dijken weer een doorgaande boomstructuur terug te geven die duurzaam is en goed in evenwicht (zichtbaar) met het omliggende landschap, met de ecologie en biodiversiteit. De bomen vormen linten (indien mogelijk aan beide zijden van de rijbaan, de bomen omlijsten en begeleiden als het ware de rijbaan) die bestaan uit verschillende boomsoorten, hoogten. Daarnaast krijgen ze de kans om volwassen te worden. Dit in samenwerking met het gebruik van de dijken (o.a. verkeer, parkeren, wonen) en in afstemming met het overgaan tot duurzame energieopwekking. Ook worden de wegen verkeerskundig aangepast. De snelheid op de Oudendijk wordt verlaagd naar 30 km/u. Het asfalt wordt vernieuwd en de fietssuggestiestroken worden in rood uitgevoerd. Samen met de bewoners gaan we onderzoeken waar we snelheidsremmende maatregelen toe kunnen passen.

Wat is de laatste stand van zaken?

De voorbereiding van het onderhoud zijn gestart. Op 6 oktober wordt er een inloopavond georganiseerd om de wensen en knelpunten vanuit de bewoners inzichtelijk te krijgen. Deze worden indien mogelijk, verwerkt in het ontwerp.

Contact

Gemeente Moerdijk

Projectmanager Gijs van der Made
Postbus 4
4760AA Zevenbergen
Tel 14 0168
Mail