Suikerentrepot Standdaarbuiten

In Standdaarbuiten is een suikerentrepot gelegen, dat tot 2000 als zodanig in gebruik was. Sindsdien is de locatie bestemd voor en in gebruik door bedrijven tot en met milieucategorie 2.

Initiatiefnemer Suikerentrepot B.V. wil de potenties van het Rijksmonumentale pand beter benutten en de belevingswaarde ervan voor de bevolking van Standdaarbuiten (e.o.) vergroten, door een samenhangend pakket van elkaar versterkende functies erin onder te brengen.

Wat komt er?

Centraal onderdeel hierbij was aanvankelijk de verplaatsing van de buurtsuper (Attent Standdaarbuiten) vanuit de Markt naar het suikerentrepot, maar dat is onhaalbaar gebleken. De huidige plannen omvatten een wooncomplex met 44 appartementen.

Waar ligt deze locatie?

-

Wat is de laatste stand van zaken?

Het bouwplan is mogelijk geworden door het doorlopen van een procedure 'planologisch strijdig gebruik'. Op 25 februari 2022 is de vergunning onherroepelijk geworden.

Tijdens de verkoopronde in 2022, had men de pech van de plotseling snel en hard stijgende hypotheekrentes. Dit in combinatie met de verkoopdrempel van 70%, heeft men ertoe gebracht om het verkoopproces tijdelijk te pauzeren. In 2023 is men met diverse partijen in contact getreden om het project dusdanig te financieel herstructureren zodat men de verbouw met een geringer aantal verkochte woningen zou kunnen zekerstellen. Dit heeft ertoe geleid, dat men verwacht in het eerste kwartaal van 2024 met een hernieuwde verkoopronde te kunnen starten. En bij 13 (van de 44) verkochte appartementen te kunnen starten met de verbouwing later dit jaar.

Zie voor nadere informatie over de plannen de website de website van het Suikerentrepot.

Planning

  • Verkoop: 2024
  • Verbouwing: 2025-2026

Huidige situatie

Impressie

Contact

Gemeente Moerdijk

Projectmanager András Incze
Postbus 4
4760AA Zevenbergen
Tel 14 0168
Mail

Blue-House projectontwikkeling namens Ridge B.V.

Projectleider
Mitchell van der Meer
Rotterdamseweg 30C
2921 AP Krimpen Aan Den IJssel
Tel +31180706007
Mail
Website https://www.ridge.nl