Suikerentrepot Standdaarbuiten

In Standdaarbuiten is een suikerentrepot gelegen, dat tot 2000 als zodanig in gebruik was. Sindsdien is de locatie bestemd voor en in gebruik door bedrijven tot en met milieucategorie 2.

Initiatiefnemer Suikerentrepot B.V. wil de potenties van het Rijksmonumentale pand beter benutten en de belevingswaarde ervan voor de bevolking van Standdaarbuiten (e.o.) vergroten, door een samenhangend pakket van elkaar versterkende functies erin onder te brengen.

Wat komt er?

Centraal onderdeel hierbij was aanvankelijk de verplaatsing van de buurtsuper (Attent Standdaarbuiten) vanuit de Markt naar het suikerentrepot, maar dat is onhaalbaar gebleken. De huidige plannen omvatten een wooncomplex met 44 appartementen.

Waar ligt deze locatie?

-

Wat is de laatste stand van zaken?

Het bouwplan is mogelijk geworden door het doorlopen van een procedure `planologisch strijdig gebruik`. Op 25 februari 2022 is de vergunning onherroepelijk geworden.

Tijdens de verkoopronde in 2022, had men de pech van de plotseling snel en hard stijgende hypotheekrentes. Dit in combinatie met de verkoopdrempel van 70%, heeft men ertoe gebracht om het verkoopproces tijdelijk te pauzeren. De ontwikkelaar is nu met diverse beleggende partijen in overleg om te bezien of het project geherfinancierd kan worden, teneinde sowieso te kunnen starten met de bouw zonder enige vorm van verkoopdrempel. Men verwacht daar dit jaar nog aan uit te komen, zodat de verkoop weer kan worden hervat. Voordeel is dat men dan kopers het perspectief kan bieden dat men gegarandeerd zoveel maanden na contractering in hun gewenste woning kan trekken.
Zie voor nadere informatie over de plannen de website de website van het Suikerentrepot.

Planning

  • Verkoop: 2023
  • Verbouwing: 2023-2024

Huidige situatie

Impressie

Contact

Gemeente Moerdijk

Projectmanager András Incze
Postbus 4
4760AA Zevenbergen
Tel 14 0168
Mail

Blue-House projectontwikkeling namens Ridge B.V.

Projectleider
Mitchell van der Meer
Rotterdamseweg 30C
2921 AP Krimpen Aan Den IJssel
Tel +31180706007
Mail
Website https://www.ridge.nl