Suikerentrepot Standdaarbuiten

Het herbestemmen van de suikerentrepot tot een locatie waarin ruimte is voor appartementen, een (buurt-)supermarkt, horeca en andere gerelateerde voorzieningen. In Standdaarbuiten is een suikerentrepot gelegen, dat tot 2000 als zodanig in gebruik was. Sindsdien is de locatie bestemd voor en in gebruik door bedrijven tot en met milieucategorie 2. Initiatiefnemer Suikerentrepot B.V. wil de potenties van het Rijksmonumentale pand beter benutten en de belevingswaarde ervan voor de bevolking van Standdaarbuiten (e.o.) vergroten, door een samenhangend pakket van elkaar versterkende functies erin onder te brengen. Centraal onderdeel hierbij is de verplaatsing van de buurtsuper (Attent Standdaarbuiten) vanuit de Markt naar het suikerentrepot.

Stand van zaken

Het startdocument voor de ontwikkeling is op 12 januari 2017 door de gemeenteraad vastgesteld. Als gevolg van de conclusie dat de overgang van de Attent(Spar)-buurtsuper naar het entrepot onhaalbaar is gebleken, en de Spar ook reeds een toekomstigbestendige huisvesting heeft gecreëerd op hun huidige plek op de Markt, zijn de plannen aangepast naar een wooncomplex voor 44 appartementen.

De ontwikkelaar beoogt middels het doorlopen van een procedure 'planologisch strijdig gebruik' het bouwplan juridisch mogelijk te maken. Om deze procedure te kunnen starten, is de gemeente nog in afwachting van de laatste aanpassingen in de tekeningen.

Meer informatie met betrekking tot dit project

Gemeente Moerdijk

Projectleider Andràs Incze
Postbus 4
4760AA Zevenbergen

Tel 14 0168
Fax 0168-373 580
Mail
Website https://www.moerdijk.nl