Suikerentrepot Standdaarbuiten

Het herbestemmen van de suikerentrepot tot een locatie waarin ruimte is voor appartementen en mogelijk een (buurt-)supermarkt, horeca en andere gerelateerde voorzieningen. In Standdaarbuiten is een suikerentrepot gelegen, dat tot 2000 als zodanig in gebruik was. Sindsdien is de locatie bestemd voor en in gebruik door bedrijven tot en met milieucategorie 2. Initiatiefnemer Suikerentrepot B.V. wil de potenties van het Rijksmonumentale pand beter benutten en de belevingswaarde ervan voor de bevolking van Standdaarbuiten (e.o.) vergroten, door een samenhangend pakket van elkaar versterkende functies erin onder te brengen. Centraal onderdeel hierbij was bij aanvang de verplaatsing van de buurtsuper (Attent Standdaarbuiten) vanuit de Markt naar het suikerentrepot.

Stand van zaken

Het startdocument voor de ontwikkeling is op 12 januari 2017 door de gemeenteraad vastgesteld. Als gevolg van de conclusie dat de overgang van de Attent(Spar)-buurtsuper naar het entrepot niet haalbaar bleek, en de Spar ook reeds een toekomstigbestendige huisvesting heeft gecreëerd op hun huidige plek op de Markt, zijn de plannen aangepast naar een wooncomplex met 44 appartementen.

De ontwikkelaar beoogt middels het doorlopen van een procedure 'planologisch strijdig gebruik' het bouwplan juridisch mogelijk te maken. Het bouwplan heeft als 'ontwerp beschikking' ter inzage gelegen. Er is hierop één zienswijze binnengekomen. Deze zal worden behandeld.

Meer informatie met betrekking tot dit project

Gemeente Moerdijk

Projectleider András Incze
Postbus 4
4760AA Zevenbergen
Tel 14 0168
Fax 0168-373 580
Mail
Website https://www.moerdijk.nl

Blue-House projectontwikkeling namens Ridge B.V.

Projectleider Mitchell van der Meer
Rotterdamseweg 30C
2921 A , Krimpen aan de IJssel
Tel +31 180 70 60 07
Fax 0168-373 580
Mail
Website https://www.ridge.nl/