Toekomstbestendige gymaccommodaties Zevenbergen

De gemeente heeft een wettelijke taak om te voorzien in ruimte voor het gymonderwijs. De huidige gymaccommodaties in Zevenbergen zijn gedateerd en moeten worden vervangen.

Met de bouw van een nieuwe sporthal en twee nieuwe gymzalen voorziet de gemeente in toekomstbestendige accommodaties voor scholen en verenigingen. 

Wat is de laatste stand van zaken?

Na besluitvorming door de gemeenteraad over de sporthal (2 maart 2023) en de twee gymzalen (19 januari 2023) worden de plannen voor deze gymaccommodaties nu verder uitgewerkt.

 • sporthal bij zwembad de Bosselaar: het ontwerp en de uitvoering moeten worden aanbesteed. Deze fase is in september 2023 opgestart. Ook vinden er gesprekken plaats met diverse belanghebbenden, zoals verenigingen, omwonenden.
 • gymzaal bij basisschool de Regenboog: in overleg met de school, verenigingen en omwonenden wordt een plan voor de gymzaal verder uitgewerkt en op haalbaarheid onderzocht. Ook wordt een ontwerp voor de gymzaal gemaakt.
 • gymzaal op nader te bepalen locatie: voor de tweede nieuwe gymzaal moet de locatie nog bepaald worden. Hiervoor wordt het Integraal huisvestingsplan voor het onderwijs afgewacht.

Planning

Sporthal

 • 2023 aanbestedingsfase
 • 2024-2025 ontwerp en vergunningprocedure
 • 2025 uitvoering bouw en inrichting buitenruimte
 • 2026 oplevering

Gymzaal bij basisschool de Regenboog

 • 2023 onderzoek haalbaarheid, opstellen Programma van Eisen
 • 2024 aanbesteden ontwerpteam, uitwerken ontwerp en vergunningprocedure
 • 2025 uitvoering bouw

Tweede gymzaal

 • Planning locatiekeuze afhankelijk van moment oplevering Integraal Huisvestingsplan (onderwijs)

Huidige situatie


Contact

Gemeente Moerdijk

Corina Segeren
Postbus 4
4760AA Zevenbergen
Tel 14 0168
Mail

Nieuwsberichten