Toekomstbestendige gymaccommodaties Zevenbergen

De gemeente heeft een wettelijke taak om te voorzien in ruimte voor het gymonderwijs. De huidige gymaccommodaties in Zevenbergen zijn gedateerd en moeten worden vervangen. Met de bouw van een nieuwe sporthal en twee nieuwe gymzalen voorziet de gemeente in toekomstbestendige accommodaties voor scholen en verenigingen. Met de bouw van een nieuwe sporthal en twee nieuwe gymzalen voorziet de gemeente in toekomstbestendige accommodaties voor scholen en verenigingen.

Na besluitvorming door de gemeenteraad over de  sporthal (2 maart 2023) en de twee gymzalen (19 januari 2023) worden de plannen voor deze gymaccommodaties nu verder uitgewerkt.

 

Wat is de laatste stand van zaken?

  • sporthal bij zwembad de Bosselaar: het ontwerp en de uitvoering moeten worden aanbesteed. Hiervoor worden de benodigde stukken voorbereid, waarna deze fase kan worden opgestart. Ook vinden er gesprekken plaats met diverse belanghebbenden, zoals verenigingen, omwonenden.  
  • gymzaal bij basisschool de Regenboog: in overleg met de school,  verenigingen en omwonenden wordt een plan voor de gymzaal verder uitgewerkt en op haalbaarheid onderzocht.  Ook wordt een ontwerp voor de gymzaal gemaakt.
  • gymzaal op nader te bepalen locatie: voor de tweede nieuwe gymzaal moet de locatie nog bepaald worden. Hiervoor wordt het Integraal huisvestingsplan voor het onderwijs afgewacht. Naar verwachting wordt in 2023 gestart met het opstellen van het Integraal huisvestingsplan.

Planning

Sporthal

  • 2023 aanbestedingsfase
  • 2024-2025 ontwerp en vergunningprocedure
  • 2026 uitvoering bouw en inrichting buitenruimte

Gymzaal bij basisschool de Regenboog

  • 2023 onderzoek haalbaarheid, opstellen Programma van Eisen en aanbesteden ontwerpteam
  • 2024  uitwerken ontwerp en vergunningprocedure
  • 2025 uitvoering boouw

Tweede gymzaal

  • 2024 locatiekeuze gereed op basis van integraalhuisvestingsplan