Kop Roode Vaart

Dit project heeft tot doel een goede stedenbouwkundige invulling te geven aan een verrommeld en verwaarloosd gebied gelegen aan de Roode Vaart.

Wat komt er?

Het projectgebied beslaat het braakliggend gebied aan de Generaal Allenweg en een deel van het gebied aan de Huizersdijk. Beoogd wordt om ruimte te bieden aan een divers en hoogwaardig aanbod van wooneenheden (vrijstaand, tweekappers, patio, rij en appartementen).

Waar ligt deze locatie?

Het projectgebied beslaat het braakliggend gebied aan de Generaal Allenweg en een deel van het gebied aan de Huizersdijk.

Wat is de laatste stand van zaken?

In juli 2021 is voor het project Kop Roode Vaart een locatieontwikkelingsovereenkomst gesloten tussen Zeeman Vastgoed B.V. en de gemeente Moerdijk waarin afspraken zijn vastgelegd over de realisatie van woningbouw op de projectlocatie aan de Huizersdijk en Generaal Allenweg. Vervolgens is een bestemmingsplan opgesteld waarmee woningbouw in dit gebied mogelijk wordt gemaakt. De ontwikkeling van deze binnenstedelijke locatie past binnen de gemeentelijke wens voor extra woningbouw. Het uitgangspunt in het bestemmingsplan is dat de omliggende bedrijven niet beperkt mogen worden in hun bedrijfsvoering als gevolg van de ontwikkeling.

Op 8 december 2022 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Kop Roode Vaart gewijzigd vastgesteld. Dit bestemmingsplan maakt de bouw van in totaal 80 woningen mogelijk, verdeeld over 45 appartementen, 14 rijwoningen, 12 twee-aan-een-gebouwde woningen en 9 vrijstaande woningen.
Na vaststelling is het bestemmingsplan ter inzage gelegd voor het instellen van beroep bij de Raad van State. Er zijn beroepschriften ingediend. Op dit moment zijn gemeente en ontwikkelaar in afwachting van de procedure bij de Raad van State.

Meer informatie over het project Kop Roode Vaart is te vinden op de website van Zeeman Vastgoed.

  • 2024: Planologie
  • Bouwrijp maken: 2024 (onder voorbehoud uitspraak Raad van State)
  • Oplevering woningen: vanaf 2026 (onder voorbehoud uitspraak Raad van State)

Huidige situatie

Impressie

Contact

Gemeente Moerdijk

Projectmanager Stijn Verschuren
Postbus 4
4760AA Zevenbergen
Tel 14 0168
Mail

Documenten