Dorpstafel Standdaarbuiten

Eén plan voor Standdaarbuiten, dat ervoor moet zorgen dat het ook in de toekomst prettig is om er te vertoeven. Hier vindt u meer informatie over het gebiedsplan.

Wilt u meedenken of meepraten over de ontwikkeling van Standdaarbuiten? Meld u dan aan voor de dorpstafel of neem contact op met Tino de Jong: gebiedsplannen@moerdijk.nl of bel 14 0168.

Aanmelden

Voor elke kern en het buitengebied één plan dat ervoor moet zorgen dat het ook in de toekomst prettig is om er te vertoeven. Dat is kortweg het doel van de gebiedsplannen die de gemeente Moerdijk sinds december 2012 samen met de partners, inwoners en bedrijven opstelt.

Deze (brede) gebiedsplannen bevatten niet alleen de plannen van de gemeente maar ook die van de maatschappelijke partners zoals bedrijven, inwoners, woningcorporatie Woonkwartier, zorg- en welzijnsorganisaties Surplus en Groenhuysen en de politie. Op deze manier worden de kernen van de gemeente Moerdijk vanuit een breed perspectief benaderd en krijgen alle ontwikkelingen een plek in één document. Het gebiedsplan voor Standdaarbuiten is inmiddels afgerond.

Contact

Van Liedekerkestraat 2
4758 AH Standdaarbuiten

Telefoonnummer: 14 0168 (van de gemeente)
Mail: dorpstafel@standdaarbuiten.org
Website: www.standdaarbuiten.org
Facebook: www.facebook.com/dorpstafelstanddaarbuiten 

Wie zijn de partners?