Kernbudget aanvraag

Het kernbudget is bedoeld om de gebiedstafel meer (financiële)mogelijkheden te geven om activiteiten te realiseren die bijdragen aan een optimaal leef- en woonklimaat. De kosten die volgen uit de bijeenkomsten vallen hier ook onder.

Voor de volledigheid wijzen we er op, dat u als vereniging verplicht bent om jaarlijks de uitgaven van het budget te verantwoorden aan uw leden maar ook aan de deelnemers van uw gebiedstafel.

Deze aanvraag is alleen in te dienen door een bestuurslid van de gebiedstafel anders zijn wij genoodzaakt deze aanvraag af te wijzen.

Vraag kernbudget aan met e-herkenning

Vraag kernbudget aan zonder e-herkenning