Kernbudget aanvraag

Het kernbudget is bedoeld om de gebiedstafel meer (financiële)mogelijkheden te geven om activiteiten te realiseren die bijdragen aan een optimaal leef- en woonklimaat. De kosten die volgen uit de bijeenkomsten vallen hier ook onder.

Voor de volledigheid wijzen we er op, dat u als vereniging verplicht bent om jaarlijks de uitgaven van het budget te verantwoorden aan uw leden maar ook aan de deelnemers van uw gebiedstafel.

Vraag kernbudget aan met e-herkenning