Toekomst zwembaden Moerdijk

De gemeenteraad heeft op 14 december 2023 besloten tot nieuwbouw van complex De Niervaert (Klundert) en verduurzaming van zwembaden De Oester (Fijnaart), De Bosselaar (Zevenbergen) en Ons Bad (Willemstad).

Ontwikkelingen zoals onder andere dalende bezoekersaantallen, sterk stijgende energiekosten, duurzaamheidseisen en tegelijkertijd de roep van inwoners om de baden open te houden vroegen om een integraal, eerlijk en duidelijk toekomstplan. Daar is in 2023 aan gewerkt.

Er is gekeken naar onder andere bezoekersaantallen van de baden, de exploitatielasten, energiekosten en duurzaamheidseisen. Ook is gesproken met exploitanten van de zwembaden, konden inwoners hun mening geven via een enquête en waren er individuele gesprekken met alle stads- en dorpstafels. De gemeenteraad heeft in december 2023 het volgende besloten:

  1. Verduurzaming van drie zwembaden: Ons Bad, De Bosselaar en De Oester.
  2. Nieuwbouw van complex De Niervaert.

Stand van zaken februari 2024

Momenteel treffen we de voorbereidingen om een partij te vinden die aan de slag gaat met het opstellen van de verduurzamings- en exploitatierapporten. Het komend jaar onderzoeken we vervolgens welke ingrepen nodig zijn voor de drie baden die verduurzaamd worden. Daarnaast is er een projectmanager aangetrokken die het traject gaat begeleiden voor de nieuwbouw van complex De Niervaert. De eerste stap hierin is het opstellen van een startdocument en vervolgens het selecteren van een architect voor het ontwerp.

Nieuwsberichten