Incidenten thuis en in de buurt

Veiligheid en je veilig voelen begint natuurlijk in en om uw eigen huis en in de buurt. Het voorkomen van inbraak, brandpreventie, tegengaan van huiselijk geweld, geen criminele activiteiten in uw buurt, geen burenoverlast: allemaal zaken die belangrijk zijn. Wat moet u doen?

Veiligheid en je veilig voelen begint natuurlijk in en om uw eigen huis en in de buurt. Het voorkomen van inbraak, brandpreventie, tegengaan van huiselijk geweld, geen criminele activiteiten in uw buurt, geen burenoverlast: allemaal zaken die belangrijk zijn als het gaat om een veilig (t)huis. Daar kunnen we als gemeente Moerdijk echter niet alleen voor zorgen. Omdat het gaat om verschillende vormen van veiligheid en je veilig voelen werken we waar mogelijk samen met diverse instanties. Maar in sommige gevallen kunt u ook zelf wat doen.

Inbraakpreventie

De kans op een inbraak zo klein mogelijk maken? Dat kan, door het treffen van een aantal preventieve maatregelen.

  • Maak uw woning inbraakproof. Laat een gratis woninginspectie uitvoeren, en uw woning daarna indien nodig beveiligen volgens officiële richtlijnen. www.inbraakproof.nl/moerdijk
  • Moerdijk kent Buurtpreventieteams. Elk team ‘waakt’ over de leefbaarheid en veiligheid van een specifieke wijk. Lid worden kan: Moerdijk buurtpreventie.
  • Meld u aan voor !Alert|Moerdijk. Via WhatsApp-groepen houden we elkaar in het kader van buurtpreventie op de hoogte wanneer iemand een verdachte situatie signaleert.

Brandpreventie

De kans op een brand zo klein mogelijk maken? Zorg dan dat uw woning zo brandveilig mogelijk is.

Burenoverlast

Het kan altijd gebeuren: een conflict met uw buren. De meeste buren komen er gelukkig samen wel uit. Soms lukt dit echter niet. Wat kunt u in zo’n geval doen?

Huiselijk geweld

Bent u slachtoffer van huiselijk geweld? Of heeft u sterke vermoedens dat iemand in uw omgeving het slachtoffer is van huiselijk geweld, of kindermishandeling?  Neem contact op met Veilig Thuis West-Brabant. Professionele hulpverleners bepalen dan samen in overleg of, en zo ja, welke hulp er nodig is. Tel: 0800 2000, www.huiselijkgeweld.nl.

Zware criminaliteit

Zware criminaliteit is al lang niet meer iets dat alleen landelijk of internationaal speelt. Gevolgen van zware criminaliteit (bijvoorbeeld drugshandel en –productie, fraude) zijn soms ook in Moerdijk merkbaar. Moerdijk kiest voor een harde aanpak met een bijbehorend zerotolerance beleid. Daarbij werken we waar mogelijk steeds intensief samen met bijvoorbeeld Politie en het Openbaar Ministerie.

Ziet u iets verdachts in uw omgeving, of vertrouwt u iets niet? Meld het dan aan de politie, via 0900 8844, of anoniem via 0800 7000. Kijk ook eens op www.meldmisdaadanoniem.nl.