Overlast (geen spoed)

Geen ernstige overlast, maar u kunt wel degelijk hinder ondervinden als gevolg van bijvoorbeeld: hondenpoep op straat, vuilniszakken, zwerfvuil, ongedierte, Achterstallig groenonderhoud of een gat in de weg. Wat moet u doen?

Geen ernstige overlast, maar u kunt wel degelijk hinder ondervinden als gevolg van bijvoorbeeld:

  • Hondenpoep op straat
  • Vuilniszakken
  • Zwerfvuil
  • Ongedierte
  • Achterstallig groenonderhoud
  • Gevaarlijke tak op de weg, of in een boom
  • Losliggende stoeptegel, of een gat in de weg
  • Problemen met de riolering

Wat moet ik doen?

De gemeente Moerdijk biedt diverse mogelijkheden om uw melding te doen:

Hoe blijf ik op de hoogte?

We proberen u steeds op de hoogte te houden van de stand van zaken als het gaat om uw melding. Heeft u deze gedaan via het online meldingsformulier of de Buiten Beter app, dan krijgt u binnen enkele minuten een ontvangstbevestiging. U ontvangt mondeling of schriftelijk terugkoppeling over de afhandeling van uw melding.