Water onder het huis

Heeft u wateroverlast in uw kelder of kruipruimte? Misschien komt er grondwater binnen via de muren of de vloer. Of misschien lekt er een waterleiding. Het is belangrijk dat u de oorzaak achterhaalt. Dan kunt u de juiste maatregelen nemen.

Als eigenaar van een huis bent u zelf verantwoordelijk voor het waterdicht maken van ondergrondse ruimtes, zoals een kelder. Woont u in een huurhuis en heeft u wateroverlast? Dan kunt u de verhuurder hierop aanspreken.

Kruipruimte

Een kruipruimte kan vaak niet waterdicht worden gemaakt. Er zijn wel maatregelen die wateroverlast in de kruipruimte kunnen verminderen. Denk daarbij aan het aanvullen of ophogen van de kruipruimte, het leggen van folie, of het aanbrengen van een drainage voor de afvoer van het (grond)water.

Kelder

Wateroverlast in een kelder kan verschillende oorzaken hebben. Een aantal veelvoorkomende problemen:

In de muren of de vloer zijn scheuren ontstaan. Dit kan ook in de loop der jaren gebeuren. Daardoor kan grondwater de kelder binnenkomen.

Er lekt een leiding. Dat kan de waterleiding zijn, maar bijvoorbeeld ook de riolering of de cv-leiding.

Een leiding die naar buiten loopt, bijvoorbeeld voor de buitenkraan, is niet goed aangelegd of gescheurd door vorst, waardoor een lekkage is ontstaan.

In de kelder zit een afvoer (bijvoorbeeld een wc, gootsteen of putje) dat lager ligt dan het straatniveau en rechtstreeks op het gemeenteriool is aangesloten. Als het hard regent en het gemeenteriool staat vol, kan water omhoog komen bij dit aansluitpunt.

Wie is verantwoordelijk?

Ook een kelder die altijd droog was, kan ineens te maken krijgen met wateroverlast. Bijvoorbeeld door een lekke leiding, of door scheuren in de muren of vloer.

Het kan ook gebeuren dat de grondwaterstand verandert. Of dat de gemeente een lekkend riool vervangt door een nieuw, waterdicht riool. Het water dat eerst in het riool lekte, zoekt dan een andere weg. En het grondwater komt weer op het oorspronkelijke niveau. Als uw kelder of kruipruimte niet waterdicht is, kan het water dan in die ruimte komen. Omdat u als huiseigenaar zelf verantwoordelijk bent voor het waterdicht maken van deze ruimtes, is de gemeente hiervoor niet aansprakelijk.

Hoe lost u het op?

Afhankelijk van de oorzaak kunt u muren, vloeren of leidingen (laten) repareren. Zit het probleem in een afvoer die onder straatniveau ligt, dan kan een pompje of terugslagklep de oplossing zijn. Een rioolbedrijf kan uw huisaansluitingen controleren en advies geven. Voor bouwkundige gebreken kunt u een bouwkundig adviesbureau of aannemer inschakelen.