Rijkswaterstaat

De omgevingsdienst behandelt en beoordeelt meldingen en aanvragen voor vergunningen voor het lozen van afvalwater op het openbare riool.

De omgevingsdienst gaat over de meldingen en vergunningen en houdt hierop ook toezicht. Dat betekent in de praktijk dat de OMWB de kwaliteit en de hoeveelheid van het afvalwater monitort en onderzoekt, onder meer door het nemen van monsters.

Meer informatie vindt u op de website van de OMWB