Storing melden

In het buitengebied zie je vaak kleine groene kasten langs de weg. Dit zijn de regelkasten van de pompgemalen. Brand de rode lamp op zo’n kast? Meld dit dan bij de gemeente.

Als de rode lamp brandt, heeft het gemaal een storing. Meld dit bij de gemeente Moerdijk via telefoonnummer 14 0168 of via het meldingsformulier

Problemen met de riolering

Heeft u problemen met de riolering? Met het stappenplan op deze website kunt u uitzoeken waar het probleem zit. U leest hier ook wanneer u de gemeente moet bellen.