Logistiek Park Moerdijk: inpassings- en exploitatieplan opnieuw vastgesteld

Geplaatst: 22-7-2016

Provinciale Staten en de gemeenteraad van Moerdijk hebben in juli 2016 het inpassings- en exploitatieplan opnieuw vastgesteld, nadat het ministerie van Infrastructuur en Milieu een vormfout in de Crisis- en herstelwet had gerepareerd.

Tot begin september 2016 liggen beide plannen ter inzage voor de beroepsprocedure. Afhankelijk daarvan moet de Raad van State eventueel nog uitspraak doen. Met het inpassingsplan kan ten zuiden van het knooppunt Klaverpolder (A16/A17) bij Moerdijk een grootschalig logistiek bedrijventerrein aan worden gelegd. Hiermee kan de provincie de economische structuur in (West-)Brabant versterken en een bijdrage leveren aan de werkgelegenheid in deze regio.

Duurzaam

Logistiek Park Moerdijk is vooral bedoeld voor grootschalige Value Added Logistics (VAL)-bedrijven. Dit zijn logistieke bedrijven die zich naast reguliere opslag- en distributieactiviteiten richten op activiteiten die toegevoegde waarde opleveren. Logistiek Park Moerdijk krijgt een hoogwaardig, vernieuwend, duurzaam en innovatief karakter. De provincie wil met Logistiek Park Moerdijk de economische structuur in (West-)Brabant versterken door deze VAL-bedrijven vestigingsruimte te bieden. Logistiek Park Moerdijk zal ook de positie van Moerdijk als hét knooppunt van duurzame logistiek in de Vlaams Nederlandse Delta verder versterken. De locatie ten zuiden van knooppunt Klaverpolder in West-Brabant is daarvoor een uiterst geschikte plek. De locatie is multimodaal ontsloten en biedt kansen voor synergie en samenwerking met het nabijgelegen Zeehaven- en industrieterrein Moerdijk.

Moerdijk Meer Mogelijk

In 2009 tekenden het rijk, de provincie en de gemeente Moerdijk de bestuursovereenkomst ‘Realisatie gebiedsontwikkeling Moerdijk’, ook bekend als Moerdijk Meer Mogelijk, bestaande uit 9 plannen. Samen zijn die plannen gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving in Moerdijk-Oost in combinatie met het creëren van ruimte voor de regionale en bovenregionale economie. Logistiek Park Moerdijk is een van die 9 plannen.

Meer informatie: https://www.moerdijk.nl/mmm.

Stukken inzien

Het inpassingsplan kan rechtstreeks worden ingezien via:

Het exploitatieplan kan worden ingezien via:

Officiële publicaties

De pdf versie van de officiële publicatie van het besluit.

De pdf versie van de publicatie uit de Staatscourant