Moerdijk MeerMogelijk

Moerdijk MeerMogelijk bestaat uit negen plannen die samen kansen bieden voor de economie en de leefomgeving. In juli 2009 tekenden gemeente Moerdijk, provincie Noord-Brabant en Rijk een bestuursovereenkomst om deze plannen te kunnen realiseren.

Uniek

Al jaren wordt gesproken over uitbreiding van het industrieterrein in Moerdijk. Want Moerdijk ligt strategisch -tussen Rotterdam en Antwerpen- en er is behoefte aan meer ruimte voor bedrijvigheid. Uniek is nu dat gemeente, provincie en Rijk hebben afgesproken dat het ontwikkelen van die bedrijvigheid tegelijkertijd een impuls moet geven aan de leefomgeving. Met andere woorden: economie en leefomgeving gaan hand in hand. Het één kan en mag niet zonder het ander!

Wonen en leven

Moerdijk MeerMogelijk kent een aantal plannen die wonen en leven in de gemeente Moerdijk veraangenamen. Het verplaatsen van bedrijven die dicht tegen de woonkernen staan, maakt deze kernen veiliger en bovendien komt er dan ruimte voor bijvoorbeeld recreatie of woningbouw. Met het bouwen van 825 extra woningen, boven op de geplande woningbouw, krijgt de gemeente meer mogelijkheden om nieuwe werknemers te huisvesten. Met de aanleg van het Logistiek Park Moerdijk en een betere benutting van het huidige industrieterrein wordt een stevige groei van het aantal arbeidsplaatsen verwacht. 

Geschiedenis 

Meer weten over de geschiedenis van Moerdijk MeerMogelijk? Klik hier.