Waterwijk Fijnaart

De gemeente Moerdijk ontwikkelt in Fijnaart een nieuwe woonwijk: Waterwijk Fijnaart.

Op deze locatie, met veel watervoorzieningen en openbaar groen, hebben de nieuwe bewoners zelf de grootte van de kavel en het type woning bepaald. Alle kavels zijn inmiddels verkocht en er wordt volop gebouwd en gewoond.

Waar ligt deze locatie?

-

Wat is de laatste stand van zaken?

Alle kavels zijn inmiddels verkocht. Op dit moment werkt de gemeente aan de afronding van het ontwerp van de buitenruimte. Naar verwachting is dat in het najaar van 2023 gereed. Als de bouw van de woningen voorspoedig verloopt dan zal in de tweede helft van 2024 gestart worden met het woonrijp maken van de wijk. 

Ontwerp buitenruimte

Alle kavels zijn bewoond, bebouwd of in aanbouw. De gemeente Moerdijk heeft in december 2021 een ontwerp voor de buitenruimte gemaakt. Vanwege de verleende omgevingsvergunningen met daarbij gewijzigde in- en uitritten van de woningen is dit plan gewijzigd. In het bestand hieronder kunt u het nieuwe ontwerp voor de buitenruimte inzien. Het is een vrij groot bestand en het laden kan even duren. Uitgezoomd ziet u de hele wijk, als u inzoomt kunt op straatniveau meer details vinden en zelfs de coderingen voor de beplantingskeuze lezen. Op het ontwerp vindt u een legenda dat u de eerste informatie geeft over dat wat u ziet op het ontwerp.

Download ontwerp buitenruimte

Inspraak

Voor wat betreft de inrichting van de openbare ruimte is geen bezwaar mogelijk, maar u heeft wel inspraak. Dit kunt u doen door het inspraakformulier in te vullen. Dit kunt u doen tot en met vrijdag 10 november 2023. Ziet u bijvoorbeeld iets dat niet klopt laat het dan zeker weten. Denk bijvoorbeeld aan een inrit die er niet of verkeerd op staat of dat de toegang tot uw oprit geblokkeerd wordt door een haag of lichtmast. Dat zijn zaken die wij nu nog mee kunnen nemen in het ontwerp. Vul het formulier volledig in zodat wij ook contact op kunnen nemen om het verder toe te lichten. Bij de uitwerking worden alle vragen anoniem gebundeld. Samen met de beheerders lopen wij deze na om te controleren wat er gedaan moet worden. De anonieme vragen met de antwoorden worden vervolgens met u gedeeld. Dit proberen wij de eerste week van december te doen. Waar nodig met een aanpassing op het ontwerp. Let wel, aan dit ontwerp kunnen geen rechten worden ontleend. Het is altijd mogelijk dat er nog aanpassingen nodig zijn op het ontwerp of zelfs tijdens de aanleg als de situatie buiten anders is dan op de tekening.

Vul het vragenformulier in

Planning

  • Tweede helft van 2024 start het woonrijp maken van de wijk. 

Huidige situatie

Impressie

Contact

Gemeente Moerdijk

Projectmanager Jeroen Schrauwen
Postbus 4
4760AA Zevenbergen
Tel 14 0168
Mail

Nieuwsberichten

Documenten