Waterwijk Fijnaart

De gemeente Moerdijk ontwikkelt in Fijnaart een nieuwe woonwijk: Waterwijk Fijnaart.

Op deze locatie aan de rand van het dorp, met veel watervoorzieningen en openbaar groen, bepaalt men zelf de grootte van het kavel en het type woning dat men wilt bouwen. In totaal worden 73 woningen in deze nieuwe woonwijk gerealiseerd.

Waar ligt deze locatie?

Wat is de laatste stand van zaken?

Alle kavels zijn inmiddels verkocht en er wordt volop gebouwd en gewoond in Waterwijk. Verwacht wordt dat in de tweede helft van 2024 gestart kan worden met het woonrijp maken van de wijk.