Waterwijk Fijnaart

De gemeente Moerdijk ontwikkelt in Fijnaart een nieuwe woonwijk: Waterwijk Fijnaart.

Op deze locatie, met veel watervoorzieningen en openbaar groen, hebben de nieuwe bewoners zelf de grootte van de kavel en het type woning bepaald. Alle kavels zijn inmiddels verkocht en er wordt volop gebouwd en gewoond.

Waar ligt deze locatie?

-

Wat is de laatste stand van zaken?

Alle kavels in Waterwijk zijn verkocht. Omdat de uitgifte van kavels in fase 3 en 4 zo snel volgde op fase 1 en 2 wordt de gehele wijk in één keer woonrijp gemaakt. Om schade aan het openbaar gebied te voorkomen wordt er pas gestart met het woonrijp maken als alle woningen (casco) zijn gerealiseerd. Aanvoer van groot materieel is dan beperkt. Dit betekent echter wel dat de eerste bewoners langer te maken hebben met bouwstraten en een "niet af" openbaar gebied.

Ontwerp buitenruimte

De inspraak op het ontwerp buitenruimte heeft plaatsgevonden. U heeft de mogelijkheid gehad om het ontwerp te bekijken en vragen te stellen. In onderstaande Consultatienota zijn de vragen gebundeld en anoniem uitgewerkt zover dat mogelijk is. Hierdoor kan het zijn dat uw vraag net wat anders terugkomt in de consultatienota. De vragen zijn intern met de beheerders besproken en onderbouwd met een antwoord. Heeft u naar aanleiding van de Consultatienota nog vragen, stuur dan een mail naar waterwijkfijnaart@moerdijk.nl met als onderwerp Ontwerp buitenruimte.

Download ontwerp buitenruimte

compact Consultatienota presentatie ontwerp.pdf

Planning

  • Tweede helft van 2024 start het woonrijp maken van de wijk. 

Huidige situatie

Impressie

Contact

Gemeente Moerdijk

Projectmanager Jeroen Schrauwen
Postbus 4
4760AA Zevenbergen
Tel 14 0168
Mail

Nieuwsberichten

Documenten