Buurtpreventie Moerdijk

Wie wil er nu niet een schone en veilige leefomgeving? Buurtpreventie draagt daaraan bij.

Wie wil er nu niet prettig wonen in een schone en veilige omgeving? Als inwoner kunt u daar een bijdrage aan leveren via een buurtpreventieteam. Buurtpreventie is samen met gemeente, politie, woningstichting en andere maatschappelijke organisaties zorgen voor een leefbare en veilige buurt waarin het fijn is om te wonen. 

In Moerdijk is een buurtpreventieteam actief.

Wilt u meer weten over wat buurtpreventie doet en hoe u zich kunt aanmelden? Kijk dan op moerdijk.nl/buurtpreventie.