Status en planning

Zijn de plannen al definitief?

Ja. Op 11 mei 2023 om 20.30 uur sprak het college met de gemeenteraad over de opvanglocatie. Het college vroeg wat de gemeenteraad van de plannen voor een opvanglocatie aan de Schansdijk vindt en welke aandachtspunten de raad heeft. Het was een openbare bijeenkomst die ook online te volgen was en is terug te kijken via de website Bestuurlijke Informatie. Zie ook de informatie over de bijeenkomsten. Op 29 juni stond het onderwerp op de agenda van de commissie van de gemeenteraad. Ook dit was een openbare bijeenkomst die online te volgen was en is terug te kijken via de pagina commissievergadering donderdag 29 juni 2023 op de website Bestuurlijke informatie (agendapunt 7.2.1a). Op 13 juli nam de gemeenteraad tijdens een openbare bijeenkomst het besluit dat de opvanglocatie er komt. De bijeenkomst is terug te kijken via de pagina raadsvergadering donderdag 13 juli 2023 op de website Bestuurlijke informatie (agendapunt 9.3).

Wat is de planning?

Het COA dient de vergunningaanvraag eind december 2023 in. Daarna gelden de gebruikelijke termijn voor de afhandeling hiervan. Nadat de vergunning definitief is verleend, kunnen de werkzaamheden starten. Tegen de vergunningverlening kunt u, als u dat zou willen, bezwaar maken.

Hoe lang blijft de locatie?

Wij hebben met het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) afgesproken dat de locatie maximaal 15 jaar blijft.