Wanneer zijn de (informatie/inloop)bijeenkomsten?

 • 11 mei, 20.30 uur: Openbare raadscommissie
  Openbare raadscommissie in het gemeentehuis in Zevenbergen. Het college vroeg wat de gemeenteraad van de plannen voor een opvanglocatie aan de Schansdijk vindt en welke aandachtspunten de raad heeft. Het was een openbare bijeenkomst die ook online te volgen was en is terug te kijken via de website Bestuurlijke Informatie. Er was de mogelijkheid om in te spreken na aanmelding. Zie ook de informatie over de bijeenkomsten.
 • 15 mei, tussen 19.00 – 21.00 uur: Inloopbijeenkomst inwoners
  De bijeenkomst was bedoeld voor inwoners en bedrijven uit de gemeente. U kon uw vragen stellen aan onder andere het COA, de politie en de gemeente.
 • 23 mei, 19.30 uur: Raadsinformatiebijeenkomst
  Informatiebijeenkomst voor de gemeenteraad. De bijeenkomst was toegankelijk voor publiek. U kunt de bijeenkomst terugkijken op de pagina Informatiebijeenkomst dinsdag 23 mei 2023 via de website Bestuurlijke informatie.
 • 29 juni, 19.30 uur: Openbare raadscommissie
  Openbare raadscommissie in het gemeentehuis in Zevenbergen. De bijeenkomst was toegankelijk voor publiek. U kunt de bijeenkomsten terugkijken via de pagina commissievergadering donderdag 29 juni 2023 op de website Bestuurlijke informatie.
 • 13 juli, 19.30 uur: Openbare raadsvergadering, de vergadering is ook online te volgen via de website.