Meer informatie

Hoe zijn en worden omwonenden geïnformeerd?

De gemeente is bij de direct omwonenden van de locatie (aan de Schansdijk in Zevenbergen) 2 mei 2023 ’s ochtends persoonlijk langsgegaan om een brief te overhandigen en hen uit te nodigen voor een besloten informatieavond. Voor de direct omwonenden is de impact immers het grootst, en met hen wilden we daarom als eerste in gesprek. De overige inwoners van Zevenbergen hebben 2 mei 2023 een brief per post ontvangen met een aankondiging van een inloopbijeenkomst op 15 mei tussen 19.00 en 21.00 uur in het gemeentehuis. Wij blijven het contact met de omwonenden onderhouden via bijvoorbeeld de nieuwsbrief, e-mail en overleggen.

Wanneer zijn de (informatie/inloop)bijeenkomsten?

Waar kan ik terecht voor meer informatie?

Wij kunnen ons voorstellen dat u over dit plan vragen heeft of bedenkingen. Op deze website staat al veel informatie. Heef u toch een vraag, neem dan gerust contact op met de gemeente via nummer 14 0168 of via mail asielopvang@moerdijk.nl. We proberen u direct / zo snel mogelijk antwoord te geven. Als uw vraag wat meer uitzoekwerk met zich meebrengt, kan het soms wat langer duren voordat u een reactie krijgt.

Omwonendenoverleg

Het COA zet na ingebruikname van de locatie een omwonendenoverleg op voor regulier overleg met de omgeving. Tijdens deze overleggen wordt onder meer besproken hoe het gaat, wat de omgeving opvalt en waar meer (of minder) aandacht voor zou moeten zijn. Deze overleggen zijn bedoeld om met de meest belanghebbenden goed en constructief contact te hebben en te houden voor de duur van de opvang. Voor deze reguliere overleggen worden ook altijd de gemeente en de wijkagent uitgenodigd. Daarnaast is de opvanglocatie 24 uur per dag telefonisch bereikbaar voor vragen en of opmerkingen. 

Hoe kunnen inwoners meedenken?

We doen wat we kunnen om te zorgen dat de opvang iedereen zo prettig mogelijk verloopt: voor zowel de asielzoekers als de omgeving. Laat het ons vooral weten als er zaken beter kunnen.

Mocht u belangstelling hebben om actief te worden als vrijwilliger, stuur dan een mail naar asielopvang@moerdijk.nl. 

Hoe kan ik op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven? Geef uw e-mailadres dan door via het contactformulier. Wij sturen u dan een e-mail rondom belangrijke ontwikkelingen.

Waar kan ik terecht voor meer informatie?

Op de website van het COA staat veel informatie. Lees bijvoorbeeld maar eens:

U kunt ook contact met ons opnemen via asielopvang@moerdijk.nl.