Waterwijk Fijnaart

De gemeente Moerdijk ontwikkelt in Fijnaart een nieuwe woonwijk: Waterwijk Fijnaart.

Op deze locatie, met veel watervoorzieningen en openbaar groen, hebben de nieuwe bewoners zelf de grootte van de kavel en het type woning bepaald. Alle kavels zijn inmiddels verkocht en er wordt volop gebouwd en gewoond.

Waar ligt deze locatie?

-

Wat is de laatste stand van zaken?

Alle kavels in Waterwijk zijn verkocht. Omdat de uitgifte van kavels in fase 3 en 4 zo snel volgde op fase 1 en 2 wordt de gehele wijk in één keer woonrijp gemaakt. Om schade aan het openbaar gebied te voorkomen wordt er pas gestart met het woonrijp maken als alle woningen (casco) zijn gerealiseerd. Aanvoer van groot materieel is dan beperkt. Dit betekent echter wel dat de eerste bewoners langer te maken hebben met bouwstraten en een "niet af" openbaar gebied.

Eind 2023 hebben (toekomstige) bewoners van Waterwijk kunnen reageren op het ontwerp openbare ruimte. Bewoners hebben u antwoord gekregen op de vragen die hieruit voortgekomen waren. Naar aanleiding van de opmerkingen hebben er kleine aanpassingen in het ontwerp plaatsgevonden. Zo zijn er bijvoorbeeld inritten aangepast. Het ontwerp wordt nu uitgewerkt in technische tekeningen (bestek). Op basis van het bestek wordt het woonrijp maken, dat is het aanleggen van het openbaar gebied, aanbesteed. Met aanbesteden bedoelen we het vinden van een aannemer die voor de gemeente de werkzaamheden uit gaat voeren. Om schade aan het openbaar gebied te voorkomen wordt er pas gestart met het woonrijp maken als alle woningen (casco) zijn gerealiseerd. Aanvoer van groot materieel is dan beperkt. Dit betekent echter wel dat de eerste bewoners langer te maken hebben met bouwstraten en een \"niet af\" openbaar gebied.

Het vinden van een partij om het bestek te maken heeft langer geduurd dan verwacht. Hierdoor loopt het woonrijp maken van Waterwijk helaas vertraging op. Het woonrijp maken vindt dan ook niet meer plaats in de tweede helft van dit jaar zoals we eerder hebben gecommuniceerd, maar zal naar verwachting pas starten begin 2025.

Ontwerp buitenruimte

De inspraak op het ontwerp buitenruimte heeft plaatsgevonden. U heeft de mogelijkheid gehad om het ontwerp te bekijken en vragen te stellen. In onderstaande Consultatienota zijn de vragen gebundeld en anoniem uitgewerkt zover dat mogelijk is. Hierdoor kan het zijn dat uw vraag net wat anders terugkomt in de consultatienota. De vragen zijn intern met de beheerders besproken en onderbouwd met een antwoord. Heeft u naar aanleiding van de Consultatienota nog vragen, stuur dan een mail naar waterwijkfijnaart@moerdijk.nl met als onderwerp Ontwerp buitenruimte.

Download ontwerp buitenruimte

compact Consultatienota presentatie ontwerp.pdf

Planning

  • Eerste helft van 2025 start het woonrijp maken van de wijk.

Huidige situatie

Impressie

Contact

Gemeente Moerdijk

Projectmanager Ad Huijzers
Postbus 4
4760AA Zevenbergen
Tel 14 0168
Mail

Nieuwsberichten

Documenten