Waterwijk Fijnaart

De gemeente Moerdijk ontwikkelt in Fijnaart een nieuwe woonwijk: Waterwijk Fijnaart.

Op deze locatie, met veel watervoorzieningen en openbaar groen, hebben de nieuwe bewoners zelf de grootte van de kavel en het type woning bepaald. Alle kavels zijn inmiddels verkocht en er wordt volop gebouwd en gewoond.

Waar ligt deze locatie?

-

Wat is de laatste stand van zaken?

Alle kavels zijn inmiddels verkocht. Op dit moment werkt de gemeente aan de afronding van het ontwerp van de buitenruimte. Naar verwachting is dat in het najaar van 2023 gereed. Als de bouw van de woningen voorspoedig verloopt dan zal in de tweede helft van 2024 gestart worden met het woonrijp maken van de wijk. ijk. 

Huidige situatie

Impressie

Contact

Gemeente Moerdijk

Projectmanager Jeroen Schrauwen
Postbus 4
4760AA Zevenbergen
Tel 14 0168
Mail

Nieuwsberichten