Realisatie tankstation Standdaarbuiten komt in zicht

Geplaatst: 23-10-2018

Vandaag hebben de heer Mangnus namens ontwikkelaar Sakko en wethouder Désirée Brummans namens de gemeente de locatie-ontwikkelingsovereenkomst (LOO) voor de realisatie van het onbemand tankstation Standdaarbuiten ondertekend. Hiermee kan de ontwikkelaar begin volgend jaar starten met de bouw en is het onbemand tankstation in de loop van 2019 klaar. 

Dichtbij huis tanken

Het tankstation voor auto’s en vrachtauto’s komt bovenop het talud aan de Markweg, nabij de zuidelijke afrit van de A17. Wethouder Désirée Brummans: “Met dit tankstation wordt het voor inwoners van Standdaarbuiten straks mogelijk om dichtbij huis te tanken met diesel, bezine, het opladen van elektrische auto’s en de mogelijkheid om in te spelen op toekomstige duurzame brandstofsoorten. Het tankstation voldoet straks aan alle wettelijke eisen.”

Sakko Tankstations: “Sakko is één van de grootste en onafhankelijke leveranciers van brandstoffen en smeermiddelen in Nederland. Wij zijn bezig met een uitbreiding van het netwerk met bemande- en onbemande tankstations en hebben daarbij een groot vertrouwen in de toekomst van moderne tankstations aangepast aan de behoefte van de markt.”

Intensief overleg met bewoners

Er is sinds 2016 overleg met bewoners. Op verzoek van een aantal inwoners wordt het tankstation afgeschermd met groen en wordt de kapverlichting aan de dorpskant uitgeschakeld. Ook komt er cameratoezicht en om de kans op overlast van vrachtwagenchauffeurs te minimaliseren komt er geen shop, toilet en geldt er straks een parkeerverbod. Dit alles is vastgelegd in de overeenkomst die vandaag door Sakko en gemeente is ondertekend. 

Omgevingsvergunning

De volgende stap in het traject is het verder in gang zetten van de planologische procedure. Deze wordt een fase verder gebracht met het ter inzage legging van de uitgebreide omgevingsvergunning voor het tankstation. Hierover worden inwoners geinfomeerd via een publicatie op de gemeentelijke voorlichtingspagina, gemeentelijke website en via een mailing vanuit de dorpstafel Standdaarbuiten. Er is ook een akkoord bereikt over de aankoop van de grond door de ontwikkelaar Sakko. 

Kijk voor meer informatie op de projectpagina: Realisatie tankstation.