Schoonmaak afgerond

Ja. Het gebied waar nog brandresten lagen is inmiddels schoongemaakt en vrijgegeven door het laboratorium dat de schoonmaak heeft gecontroleerd.

Stuur dan een e-mail naar veiligheid@moerdijk.nl. Vermeld in het bericht uw naam, huisadres en het e-mailadres waarop u het rapport wilt ontvangen. U krijgt dan binnen 2 weken het vrijgaverapport toegestuurd per e-mail. Omdat er persoonlijke gegevens in staan, publiceren we de rapporten niet op deze website.

Als uw tuin en dak niet schoongemaakt hoefden te worden, kunt u geen vrijgaverapport opvragen. Vrijgave gebeurt alleen nadat er asbest is opgeruimd. Als uw tuin en dak niet schoongemaakt hoefden te worden, is vrijgave dus ook niet aan de orde.

Wilt u toch graag een document waaruit blijkt dat uw perceel asbestvrij is? Download dan het rapport van het asbestonderzoek naar daken en tuinen van Asdesk.  Daarin staat duidelijk waar de brandresten lagen.

Dat is nog niet duidelijk. Als gemeente vinden we dit bijzonder vervelend. De juridische procedures lopen. De gemeente kan die procedures niet versnellen, maar doet alles wat mogelijk is om tot een oplossing te komen.

Ondertussen houden we de afgebrande loodsen goed in de gaten. Dit doen we samen met een asbestspecialist van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Op dit moment is er geen risico op verspreiding van de brandresten. Als dat verandert, nemen we maatregelen.

De tuinen en daken zijn zorgvuldig schoongemaakt. Mocht u in de komende tijd toch iets aantreffen dat u niet vertrouwt, neem dan gerust contact op met de Asbesttelefoon van de Omgevingsdienst via telefoonnummer 06-52 85 73 23. Geef daarbij aan dat u in Bosselaar Zuid woont en belt naar aanleiding van de brand aan de Huizersdijk.

De Asbesttelefoon is op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 8 en 12 uur en daarbuiten ook via WhatsApp. Op werkdagen ontvangt u binnen 24 uur een reactie.