Kloosterblokje IV

Het gebied aan de zuid-oostzijde van Willemstad, nu nog vrij van bebouwing, past in het uitbreidingsgebied Kloosterblokje in Willemstad en vormt hiervan de 4de fase. Kloosterblokje IV wordt in samenwerking met Projectontwikkelaar Gebr. Van Wanrooij uit Geffen gefaseerd ontwikkeld. Ook Woonkwartier neemt deel aan dit project. In totaal komen hier maximaal 108 woningen in verschillende prijsklassen en woningtypen, waarvan 10 - Ruimte voor Ruimte - vrije sector woningen.

Stand van zaken

Nadat de bestemmingsplanprocedure is afgerond is in juni 2013 gestart met de voorbelasting van de bouwstraten. Op 18 september 2013 was de officiƫle start van de bouwrijpwerkzaamheden. Tijdens een feestelijke bijeenkomst ter plaatse, heeft een vertegenwoordiging van de gemeente, Woningcorporatie Woonkwartier en ontwikkelaar Van Wanrooij samen met een aantal toekomstige bewoners officieel het startschot gegeven voor de bouw van de woningen 1e fase. In de 1e fase worden 33 woningen gebouwd. Met de aanleg van de overige civieltechnische infrastructuur is gestart in maart 2014. De oplevering van woningen 1e fase was volgens planning in augustus 2014. Gelijktijdig is gestart worden met de voorbereiding van de 2e fase (circa 20 woningen), die medio 2016 zijn opgeleverd. In het najaar 2016 is gestart met de 3e fase en 4e fase van het plangebied. De eindoplevering is gepland eind 2018.

Door Ruimte voor Ruimte is een verzoek ingediend voor een gedeeltelijke herverkaveling, waarbij er maximaal 2 kavels toegevoegd kunnen worden in het plangebied. Hiervoor is een bestemmingsplanherziening door de gemeenteraad op 9 juli 2015 vastgesteld. Tegen het vastgestelde plan is een beroep aangetekend bij de Raad van State. Bij besluit van 26 april 2016 heeft de Raad van State het beroep ongegrond verklaard. Het plan is nu onherroepelijk. Er zijn 6 kavels zijn verkocht. Er zijn inmiddels 4 woningen gerealiseerd.

Meer informatie met betrekking tot dit project

Gemeente Moerdijk

Projectleider Pascal Zuijderwijk
Postbus 4
4760AA Zevenbergen

Tel 14 0168
Fax 0168-373 580
Mail
Website https://www.moerdijk.nl

Gebr. van Wanrooij

Mathijs Gerritzen
Postbus 4
5386ZG Geffen

Tel 073 - 534 04 59
Fax 073 - 534 04 99
Mail
Website www.vanwanrooij.nl

Documenten