Kloosterblokje IV

Het gebied aan de zuid-oostzijde van Willemstad, nu nog vrij van bebouwing, past in het uitbreidingsgebied Kloosterblokje in Willemstad en vormt hiervan de 4de fase. Kloosterblokje IV wordt in samenwerking met Projectontwikkelaar Gebr. Van Wanrooij uit Geffen gefaseerd ontwikkeld. Ook Woonkwartier neemt deel aan dit project. In totaal komen hier maximaal 108 woningen in verschillende prijsklassen en woningtypen, waarvan 10 - Ruimte voor Ruimte - vrije sector woningen.

Stand van zaken

De woonwijk is, met het woonrijpmaken van de laatste straten in de wijk bijna geheel af. Er moet door de gemeente nog een keuze gemaakt worden over de eventuele herinrichting van de kruising Steenpad met Kruissloot. Die keuze volgt in de loop van 2023.

Meer informatie met betrekking tot dit project

Gemeente Moerdijk

Projectleider Huub Sens
Postbus 4
4760AA Zevenbergen
Tel 14 0168
Fax 0168-373 580
Mail
Website www.moerdijk.nl

Gebr. van Wanrooij

Projectleider Mathijs Gerritzen
Postbus 4
5386ZG
Geffen
Tel 073-5340459
Mail
Website www.vanwanrooij.nl