Inwoneravonden, brieven en presentaties Basisnet spoor

Tweede bijeenkomst woensdag 11 december 2013

Op 11 december 2013 was de tweede informatiebijeenkomst voor inwoners over de gevolgen van het Basisnet Spoor. Tijdens deze avond zijn omwonenden van de spoortrajecten door de gemeente bijgepraat over de uitvoeringsregelingen van de Wet Basisnet. De gemeente heeft de inhoud en de consequenties van deze regelgeving voor gemeente en inwoners toegelicht. Ook is uitgebreid aandacht besteed aan de mogelijkheid tot het indienen van bedenkingen en de rol die de Klankbordgroep Basisnet Spoor Zevenbergen daarin wil spelen. De Klankbordgroep heeft zich gepresenteerd en de aanwezigen opgeroepen de door hen opgestelde conceptbrief met bedenkingen te ondertekenen.

Bijeenkomst 23 september 2013

Op 23 september 2013 is een eerste informatieavond gehouden. Tijdens deze avond hebben Ministerie van Infrastructuur & Milieu, Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en gemeente de bewoners van de verschillende spoorzones geïnformeerd over de gevolgen van het Basisnet Spoor. Tijdens deze avond konden bezoekers hun vragen stellen over onder andere de wet, de risico’s, de maatregelen enzovoorts. Samen met het Ministerie en de Veiligheidsregio hebben we hierop antwoorde geformuleerd.

Presentaties