VAWOZ 2031-2040

Op de Noordzee staan nu al windparken en de komende jaren worden er nog meer gebouwd. De energie die de windparken opwekken, gaat via stroomkabels naar het vaste land en moet dus ergens ‘aan land’ komen. En daar worden aangesloten op het hoogspanningsnetwerk. Waar dat na 2030 gaat gebeuren is nog niet duidelijk.

De overheid onderzoekt in het Programma Verbindingen Aanlanding Wind Op Zee (VAWOZ) wat de beste plek is om de energie aan land te brengen. De hele kustlijn is in beeld en ook de regio West Brabant, waaronder Moerdijk, wordt onderzocht. Dit onderzoek loopt voor gemeente Moerdijk grotendeels samen met project Aanlanding Nederwiek 3.

Reageren

2025 (eerste kwartaal)

Ontwerp-programma / plan MER (milieu effect rapport)

Reactie van de gemeente

Meer informatie

Nieuwsberichten