Verzoek informatie basisregistratie personen (BRP)

Naast uzelf kunnen ook anderen informatie over u krijgen uit het onderdeel persoonsgegevens van de basisregistratie personen (BRP).

Aanvragen

Instanties

Als een instantie een autorisatie heeft gekregen van de minister van Binnenlandse Zaken, zal de informatieverstrekking grotendeels geautomatiseerd en binnen vaste kaders plaatsvinden.

Bedrijven en particulieren

  1. U kunt, als particulier of namens uw bedrijf, bij de gemeente verzoeken om informatie over personen uit de bevolkingsadministratie schriftelijk indienen. U moet uw verzoek met redenen omkleden.
  2. Een eventuele verstrekking omvat in principe alleen een aantal standaardgegevens, zoals: naam, geboortedatum, adres, woonplaats en eventuele overlijdensdatum.
  3. Gegevens van personen die om geheimhouding van hun persoonsgegevens hebben gevraagd bij de gemeente, worden niet verstrekt.
  4. Persoonsgegevens worden niet telefonisch verstrekt.
  5. Als uw verzoek wordt afgewezen, kunt u bezwaar maken volgens de Algemene wet bestuursrecht. Uw bezwaarschrift richt u binnen 6 weken aan burgemeester en wethouders van de gemeente. Zie product bezwaar en beroep.

Schriftelijk

U kunt een schriftelijk verzoek opmaken en opsturen naar de gemeente. Dat kan naar het volgende adres:

Gemeente Moerdijk
Postbus 4
4760 AA Zevenbergen

U kunt uw verzoek ook posten in de brievenbus bij het gemeentehuis, ingang Pastoor van Kessellaan 15 of afgeven aan de loketten.

Telefonisch

Als u meer informatie wilt over dit product/deze dienst, dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen. U belt hiervoor het zescijferige telefoonnummer 14 0168.

Meenemen

U moet in uw verzoek aangeven waarom u de gegevens nodig heeft.

Voorwaarden

Uw persoonsgegevens zijn opgenomen in de basisregistratie personen (BRP). Het gaat om gegevens over uw naam, adres, woonplaats, burgerlijke staat en nationaliteit. De gemeente gaat zeer zorgvuldig om met deze gegevens. Het verstrekken van deze gegevens aan anderen is aan strenge regels gebonden.

  • De gemeente is in sommige gevallen verplicht om gegevens te verstrekken, zoals bijvoorbeeld aan de rijksoverheid, Justitie, SVB en de Belastingdienst.
  • De gemeente moet voor de uitvoering van bepaalde wettelijke taken gegevens verstrekken, bijvoorbeeld aan advocaten, deurwaarders en notarissen.
  • De gemeente moet gegevens verstrekken aan instellingen, die door de minister van Binnenlandse Zaken zijn aangewezen, zoals bijvoorbeeld aan pensioenfondsen, verzekeraars, ziekenhuizen, bankinstellingen.
  • De gemeente heeft in de Verordening BRP bepaald aan welke particulieren en niet-commerciële instellingen, zoals bijvoorbeeld de bibliotheek, scholen, ouderenorganisaties en belangengroeperingen, zij gegevens verstrekken.

Kosten

De kosten van dit product bedragen € 25,75 per inlichting.

Als het archief geraadpleegd moet worden bedragen de kosten van dit product voor ieder daaraan besteed kwartier € 7,75.