Wijziging basisregistratie personen (BRP)

Wilt u uw persoonlijke gegevens in het bevolkingsregister aanpassen? Dat is mogelijk. Zo kan de gemeente op uw verzoek, na adoptie of geslachtswijziging, historische gegevens hierover verwijderen. In andere gevallen zoals in- of uitschrijving, naamsverandering en dergelijke worden de persoonsgegevens in de BRP automatisch gewijzigd.

Aanvragen

Schriftelijk

U kunt een schriftelijk verzoek opmaken en opsturen naar de gemeente. Dat kan naar het volgende adres:

Gemeente Moerdijk
Postbus 4
4760 AA Zevenbergen

U kunt uw verzoek ook posten in de brievenbus bij het gemeentehuis, ingang Pastoor van Kessellaan 15 of afgeven aan de loketten.

Telefonisch

Als u meer informatie wilt over dit product/deze dienst, dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen. U belt hiervoor naar het zescijferige telefoonnummer 14 0168.

Belt u vanuit het buitenland dan gebruikt u het nummer +31168373600.

Meenemen

  1. Paspoort, identiteitskaart of rijbewijs als legitimatiebewijs.
  2. Bewijs van de juiste gegevens.

Voorwaarden

Wijziging op basis van adoptie

Op schriftelijk verzoek van de adoptieouders van een kind jonger dan 16 jaar of een geadopteerd kind van 16 jaar of ouder kunnen gegevens van voor de adoptie worden verwijderd.
De gegevens die gewijzigd of verwijderd kunnen worden betreffen gegevens over:

  1. de naam
  2. de moeder of de vader
  3. de bij de adoptie verloren nationaliteit
  4. de gemeente van inschrijving en het adres in die gemeente alsmede over het verblijf in Nederland en het vertrek uit Nederland.

Wijziging als gevolg van geslachtswijziging

Daarnaast kan het gemeentebestuur op schriftelijk verzoek van de betrokkene de gegevens verwijderen of veranderen als gevolg van een geslachtswijziging. Hiervoor hoeft geen feitelijke 'ombouw' van het lichaam te hebben plaats gevonden. Voorwaarde is dat een verklaring wordt overlegd van een door het CIBG aangewezen deskundige.

De gegevens die gewijzigd of verwijderd kunnen worden zijn:

  1. gegevens over de naam
  2. gegevens over het geslacht
  3. gegevens over het gebruik van de geslachtsnaam van de echtgenoot, de eerdere echtgenoot, de geregistreerde partner of de eerdere geregistreerde partner

Kosten

Aan deze dienst zijn geen kosten verbonden