Moet ik verplicht meewerken aan de schoonmaak?

Nee, maar u bent wel verplicht om uw perceel asbestvrij te maken. U kunt daarvoor ook zelf een gecertificeerd saneringsbedrijf inschakelen. U neemt dan zelf de verantwoordelijkheid, ook voor de kosten en het verhalen daarvan op de eigenaar van de loodsen. U moet dan ook zelf zorgen voor een vrijgaverapport door een gecertificeerd laboratorium waaruit blijkt dat uw perceel asbestvrij is. Een kopie van dit rapport levert u aan de gemeente.