Sanering tuinen, daken en balkons

Welke tuinen en daken worden gesaneerd?

Bij nader onderzoek in januari van dit jaar bleek dat in een beperkt deel van Bosselaar Zuid nog asbesthoudende brandresten liggen in tuinen, goten, op daken en balkons. Het gaat in totaal om 92 woningen. Deze brandresten worden binnenkort gesaneerd. Buiten deze 92 woningen zijn geen maatregelen nodig.

Wie gaat het asbest opruimen en wanneer?

Van Caam Asbestverwijdering uit Oud Gastel gaat in opdracht van de gemeente Moerdijk de tuinen, daken, goten en balkons schoonmaken van de 92 woningen. Het bedrijf start hiermee op woensdag 8 maart en verwacht eind maart klaar te zijn met alle werkzaamheden.

Wanneer komt Van Caam bij mij langs?

De sanering start in het oostelijk deel van het verontreinigde gebied, bij de woningen die het verst van de brandlocatie afliggen, en werkt richting het wijkdeel dat het dichtst bij de brandlocatie ligt. De wijkdelen staan op deze kaart; Van Caam start bij gebied 7, daarna volgen gebied 8, 5, 6, 4, 3 en tot slot gebied 2. Hoe snel het gaat, kunnen we vooraf niet voorspellen. Twee dagen voordat uw tuin en dak aan de beurt zijn, krijgt u een brief van Van Caam met nadere informatie over de planning en de werkwijze. De eerste bewoners krijgen deze brief dus komende maandag 6 maart, bij hen start de sanering op woensdag 8 maart.

Hoe gaat de schoonmaak in zijn werk?

De asbestspecialisten zetten een werkgebied af met afzetlint. Zo’n werkgebied bestaat bijvoorbeeld uit een aantal tuinen die naast elkaar liggen. Vervolgens saneren ze het werkgebied. Bij daken, goten en balkons gebeurt dat met een hoogwerker. Daarna volgt controle door een laborant. Als het gebied asbestvrij is, wordt het vrijgegeven.

Wat doen de schoonmakers met planten en bodembedekkers in de tuin?

In principe wordt er niets gesnoeid of verwijderd. De asbestspecialisten kunnen er wel voor kiezen om bijvoorbeeld losse bladeren weg te halen.

Moet ik thuis zijn als Van Caam langskomt?

Dat hoeft niet, maar het mag wel. De saneerders komen niet binnen in huis. Zorg ervoor dat ze uw achtertuin kunnen bereiken als u niet thuis bent.

Moet ik binnenblijven als ik thuis ben tijdens de werkzaamheden?

Van Caam adviseert om binnen te blijven tijdens de werkzaamheden. Hou ook huisdieren binnen. Er blijft altijd een doorgang naar de straat vanaf uw huis, zodat u bijvoorbeeld de hond kunt uitlaten. Tijdens de sanering kunt u niet in uw (achter)tuin totdat die officieel is vrijgegeven. Heeft u die dag iets nodig uit uw tuin, zoals uw fiets? Zet die dan tijdig buiten uw tuin en zorg ervoor dat hij niet in de weg staat voor de saneerders.

Is de schoonmaak gevaarlijk voor mijn gezondheid?

Nee. Hoe schadelijk asbest is, hangt af van de totale hoeveelheid asbestvezels die iemand in zijn hele leven inademt. Omdat de asbestspecialisten veel met de vezels in aanraking komen, moeten zij beschermende pakken dragen. Afzetlint is wettelijk verplicht. Door het afzetlint en de beschermende pakken ziet het er misschien gevaarlijk uit, maar de schoonmaak is voor u als bewoner volkomen veilig. Een goede uitleg over de risico’s van asbest vindt u in de flyer ‘Asbest en risico’s voor de gezondheid’.

Moet ik verplicht meewerken aan de schoonmaak?

Nee, maar u bent wel verplicht om uw perceel asbestvrij te maken. U kunt daarvoor ook zelf een gecertificeerd saneringsbedrijf inschakelen. U neemt dan zelf de verantwoordelijkheid, ook voor de kosten en het verhalen daarvan op de eigenaar van de loodsen. U moet dan ook zelf zorgen voor een vrijgaverapport door een gecertificeerd laboratorium waaruit blijkt dat uw perceel asbestvrij is. Een kopie van dit rapport levert u aan de gemeente.

Krijg ik een asbestvrij-verklaring na de sanering door Van Caam?

Ja. Daarover krijgt u een brief van de gemeente als de sanering in de wijk is afgerond.

Zijn de afgebrande loodsen gevaarlijk?

De locatie is door de gemeente afgezet met hekken. Er is geen gevaar voor mensen die passeren op de openbare weg. Omdat het regelmatig regent, is er op dit moment geen risico dat resten vanaf de brandlocatie verspreiden. Mocht het een langere periode droog worden en vervolgens hard gaan waaien, bestaat die kans op verspreiding wel, al is het risico dan nog steeds erg laag. De gemeente Moerdijk houdt dit in de gaten samen met een asbestspecialist van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Als de weersverwachting verandert, kunnen we de eigenaar van de loodsen opleggen dat hij de locatie nat maakt, of kunnen we dit als gemeente zelf doen.

Wanneer worden de afgebrande loodsen gesloopt?

Dat is nog niet bekend. De gemeente is geen eigenaar, wij kunnen niet zomaar andermans eigendom slopen. Daarbij heeft de eigenaar van de loodsen aangegeven dat hij de locatie zelf wil slopen en saneren en heeft hij daartoe inmiddels een (verplichte) sloopmelding gedaan. De gemeente houdt in de gaten of de sloop en sanering ook daadwerkelijk op korte termijn worden uitgevoerd.