Wanneer worden de afgebrande loodsen gesloopt?

Dat is nog niet bekend. De gemeente is geen eigenaar, wij kunnen niet zomaar andermans eigendom slopen. Daarbij heeft de eigenaar van de loodsen aangegeven dat hij de locatie zelf wil slopen en saneren en heeft hij daartoe inmiddels een (verplichte) sloopmelding gedaan. De gemeente houdt in de gaten of de sloop en sanering ook daadwerkelijk op korte termijn worden uitgevoerd.