Hoe moet ik ondertussen omgaan met mijn dak, balkon en tuin?

Als er een brokje asbest op uw perceel ligt, is dat niet meteen schadelijk voor de gezondheid. Asbest is alleen schadelijk als u losse vezels inademt. Hoe meer vezels iemand gedurende zijn leven inademt, hoe schadelijker. Voorkom dat brokstukjes uiteenvallen. Houd u aan de adviezen uit de derde bewonersbrief, die u rond 22 december ontving:

  • Maak uw dak, dakgoot, balkon en tuin niet zelf schoon.
  • Ziet u brandresten, zoals brokstukjes? Loop of rijd er dan niet doorheen. Zo voorkomt u dat ze verbrokkelen en er asbestvezels in de lucht komen, of dat u vezels onder uw schoenen naar binnen loopt.
  • Liggen de brandresten in de weg, bijvoorbeeld in uw tuin of op uw balkon? Duw ze voorzichtig op een hoopje met een zachte bezem. Belangrijk is dat dat restjes niet opdwarrelen. Die kans is klein als de restjes nat zijn door regen. Maak ze eventueel zelf vochtig. Spoel de bezem daarna af, zo mogelijk boven een afvoerputje.