Uitslag asbestonderzoek tuinen, daken en balkons

Waar ligt nog asbest?

In de eerste helft van januari deed het bureau Asdesk onderzoek naar asbest in tuinen, op daken en balkons in het gebied waar asbest was gevonden na de brand op 15 december 2022. In een deel van het gebied vond de onderzoeker geen asbest. In andere delen wel. Op basis hiervan is het gebied ingedeeld in zones . In de gele zones is geen asbest gevonden. In de oranje zones vond de onderzoeker één tot enkele asbesthoudende brandrestanten per perceel. In het rode gebied vond hij meerdere asbesthoudende brandrestanten per perceel.

Zones asbestonderzoek tuinen, daken en balkons.png

Ik woon in de rode/oranje zone, wie gaat mijn tuin/balkon/dak schoonmaken?

In uw tuin en/of op uw dak of balkon zijn één of meerdere asbesthoudende restanten gevonden. Uw perceel moet daarom worden schoongemaakt door een gespecialiseerd bedrijf. Dat is wettelijk verplicht. De eigenaar van de afgebrande loodsen is verantwoordelijk. De gemeente kan niet zomaar particuliere terreinen gaan schoonmaken en de kosten verhalen: de eigenaar van de loodsen moet eerst zelf de kans krijgen. De gemeente is hierover in gesprek met de eigenaar en voert de juridische procedures die nodig zijn om de schoonmaak zo snel mogelijk te regelen.

Wanneer start de schoonmaak?

Dat is nog niet bekend. Voor de juridische procedures gelden vaste termijnen. Als we die termijnen moeten afwachten, kunnen we eind maart 2023 de schoonmaak in gang zetten. Die situatie vinden we zeer onwenselijk: hoe sneller het hele gebied schoon is, hoe beter. We stellen daarom alles in het werk om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen. Een team van de gemeente werkt hier dagelijks aan, in nauw overleg met de asbestspecialisten van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant en de GGD.

Is het openbaar gebied inmiddels wel schoon?

Ja. Het openbaar gebied was voor kerst al grotendeels schoongemaakt, de laatste locaties zijn deze week door het saneringsbedrijf nagelopen. Omdat het openbaar gebied het grootste gevaar opleverde voor verdere verspreiding van de vervuiling en we dit met spoed moesten aanpakken, kon dit met versnelde juridische procedures.

Hoe moet ik ondertussen omgaan met mijn dak, balkon en tuin?

Als er een brokje asbest op uw perceel ligt, is dat niet meteen schadelijk voor de gezondheid. Asbest is alleen schadelijk als u losse vezels inademt. Hoe meer vezels iemand gedurende zijn leven inademt, hoe schadelijker. Voorkom dat brokstukjes uiteenvallen. Houd u aan de adviezen uit de derde bewonersbrief, die u rond 22 december ontving:

  • Maak uw dak, dakgoot, balkon en tuin niet zelf schoon.
  • Ziet u brandresten, zoals brokstukjes? Loop of rijd er dan niet doorheen. Zo voorkomt u dat ze verbrokkelen en er asbestvezels in de lucht komen, of dat u vezels onder uw schoenen naar binnen loopt.
  • Liggen de brandresten in de weg, bijvoorbeeld in uw tuin of op uw balkon? Duw ze voorzichtig op een hoopje met een zachte bezem. Belangrijk is dat dat restjes niet opdwarrelen. Die kans is klein als de restjes nat zijn door regen. Maak ze eventueel zelf vochtig. Spoel de bezem daarna af, zo mogelijk boven een afvoerputje.

Wanneer volgt meer informatie?

Zodra we meer kunnen vertellen over de organisatie en planning van de schoonmaak, ontvangen de betrokken bewoners een brief. Wanneer dit zal zijn, kunnen we op dit moment niet zeggen. Als er in februari nog geen duidelijkheid is, ontvangen betrokken bewoners in de week van 6 maart een brief over de stand van zaken.

Ik woon in een gele zone, wat nu?

U woont in een gele zone. Dit betekent dat bij u en uw buren geen asbest is gevonden. Uw tuin, dak en balkon hoeven niet schoongemaakt te worden. De voorzorgsmaatregelen uit eerdere brieven zijn niet meer nodig: u kunt veilig in uw tuin werken of bijvoorbeeld uw goten schoonmaken

Ik woon in een gele zone of zone zonder kleur, krijg ik een officiële verklaring dat mijn tuin en dak asbestvrij zijn?

Nee. Zo'n vrijgave gebeurt alleen nadat er asbest is opgeruimd. In dat geval bevestigt een laboratorium dat het gebied daadwerkelijk schoon is. In de zone waar u woont, is geen asbest meer gevonden. Opruimen en vrijgave is dus niet aan de orde.