Waar ligt nog asbest?

In de eerste helft van januari deed het bureau Asdesk onderzoek naar asbest in tuinen, op daken en balkons in het gebied waar asbest was gevonden na de brand op 15 december 2022. In een deel van het gebied vond de onderzoeker geen asbest. In andere delen wel. Op basis hiervan is het gebied ingedeeld in zones . In de gele zones is geen asbest gevonden. In de oranje zones vond de onderzoeker één tot enkele asbesthoudende brandrestanten per perceel. In het rode gebied vond hij meerdere asbesthoudende brandrestanten per perceel.

Zones asbestonderzoek tuinen, daken en balkons.png