Wanneer start de schoonmaak?

Dat is nog niet bekend. Voor de juridische procedures gelden vaste termijnen. Als we die termijnen moeten afwachten, kunnen we eind maart 2023 de schoonmaak in gang zetten. Die situatie vinden we zeer onwenselijk: hoe sneller het hele gebied schoon is, hoe beter. We stellen daarom alles in het werk om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen. Een team van de gemeente werkt hier dagelijks aan, in nauw overleg met de asbestspecialisten van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant en de GGD.