Handhaving en controle laadpalen

Wanneer mag ik parkeren bij een laadpaal?

Iedereen mag parkeren bij een laadpaal, dus ook brandstofauto’s. Behalve wanneer het parkeervak gereserveerd is voor opladen. Dit wordt dan aangegeven met een bord. In dat geval mag de plek alleen gebruik worden voor het opladen van elektrische voertuigen. Is de accu vol? Dan moet de auto verplaatst worden. Hoe drukker de laadpaal, hoe meer vakken gereserveerd zijn. Onze gemeentelijke handhavers zijn bevoegd om te handhaven.

Wat moet ik doen als de auto opgeladen is?

Dan moet u de auto verplaatsen naar een normaal parkeervak. De meeste elektrische auto’s zijn te koppelen aan een app op een smartphone. De app waarschuwt de bestuurder dat de auto opgeladen is. Op die manier kan de volgende auto van de laadpaal gebruik maken. We zien ook dat in sommige buurten berichtgroepen worden opgezet tussen elektrische rijders. Op die manier kunnen samen makkelijk afspraken worden gemaakt over het gebruik van de laadpaal. De auto laten staan nadat deze volledig opgeladen is wordt ‘laadpaalkleven’ genoemd. Dit laadpaalkleven is hinderlijk voor andere gebruikers en daarom niet toegestaan. Hierop kunnen onze gemeentelijke handhavers controleren.

Is een laadpaal gevaarlijk voor spelende kinderen?

Omdat de meeste laadpalen in woonstraten geplaatst worden, is het mogelijk dat er kinderen zullen spelen in de omgeving. De laadpalen zijn veilig. Het is dus niet mogelijk om een elektrische schok te krijgen. Het is uiteraard niet de bedoeling dat de laadpaal als speeltoestel wordt gebruikt. We vragen ouders om hierop toe te zien.

Wat moet ik doen bij schade aan de laadpaal of een storing?

Neem dan contact op met de eigenaar. Het storingsnummer staat op de laadpaal en is 24 uur per dag bereikbaar. U kunt storingen of schade niet melden bij de gemeente.