Locaties laadpalen

Hoe wordt de plaats van een laadpaal bepaald?

Bij het bepalen van een plaats wordt rekening gehouden met verschillende zaken. Voorbeelden hiervan zijn:

  • De plaats moet zo dicht mogelijk bij de elektriciteitskabels liggen.
  • Er lopen liefst geen kabels onder rijbaan door.
  • De plaats moet goed te vinden zijn. (liefst geen doodlopende straat).
  • Er moet voldoende ruimte zijn voor de laadpaal.
  • Er moet voldoende ruimte zijn voor het voorbijgaan van bijvoorbeeld een scootmobiel of kinderwagen.
  • De plaats ligt liefst niet direct voor ramen en deuren van woningen.
  • Bomen moeten kunnen blijven groeien.

Het is niet altijd mogelijk om de ideale locatie te vinden. In dat geval zal de meest geschikte locatie gekozen worden.

Er staan laadpalen die niet aan de hierboven genoemde zaken voldoen. Hoe kan dat?

In het verleden werd op een andere manier gekeken naar de plaatsing van laadpalen. We leren voortdurend van de ervaringen. Daarom worden eisen aangepast. Bestaande laadpalen worden niet verplaatst.

Kan een laadpaal onder een boom geplaatst worden?

Dat kan. Hierbij zorgen we er wel voor dat de wortelgroei niet gehinderd wordt. De laadpaal wordt dus niet tegen een stam geplaatst.

Waarom krijg ik een laadpaal in de straat? Hier rijdt niemand elektrisch.

Het is mogelijk dat er meerdere aanvragen binnenkomen. Op dat moment wordt gekozen voor een plaats die voor zoveel mogelijk aanvragers op loopafstand ligt. Hierdoor is het mogelijk dat er een laadpaal komt in een straat waar niemand een elektrische auto heeft. Andere wijkbewoners kunnen dan wel van deze laadpaal gebruikmaken. De keuze voor een plaats wordt beoordeeld op wijk en niet op straat.

Ik wil geen laadpaal voor de deur. Kan ik dit weigeren?

Wanneer de laadpaal geplaatst wordt op openbaar terrein kunt u dit niet weigeren. Park&Charge heeft toestemming voor de plaatsing wanneer de gemeente akkoord heeft gegeven voor de locatie. Het is niet mogelijk om hier bezwaar tegen in te dienen.

Waarom worden niet alle vakken gereserveerd?

Afhankelijk van het gebruik van de laadpaal worden er vakken gereserveerd. Hoe drukker de laadpaal, hoe meer vakken er gereserveerd worden. Alleen wanneer er een bord staat is het vak gereserveerd voor opladen. Wanneer er geen bord staat mogen alle auto’s er parkeren, dus ook brandstofauto’s.

Neemt door de plaatsing van een laadpaal de parkeerdruk toe?

Een elektrische auto vervangt vaak een brandstofauto. Hierdoor zal de parkeerdruk nauwelijks toenemen. Wel zal een verschuiving plaatsvinden waar bewoners hun auto parkeren.

Wordt er nagedacht over opladen in nieuwbouwwijken?

Jazeker, in de ontwerpfase worden meteen laadplekken ingepland. Zowel bij nieuwbouw van woningen als bij appartementen.