Riolering in Moerdijk

Je staat er niet vaak bij stil, maar onder de grond ligt een uitgebreid netwerk van buizen en persleidingen die ervoor zorgen dat ons rioolwater wordt afgevoerd. Er zijn verschillende soorten riolering. Op deze pagina lees je over de varianten die het meest voorkomen in de gemeente Moerdijk.

De meeste huizen in de dorpen en steden van Moerdijk zijn aangesloten op de vrijvervalriolering. ‘Vrij verval’ wil zeggen dat de rioolbuizen een klein beetje schuin liggen. De zwaartekracht zorgt ervoor dat het water in het riool vanzelf de juiste kant op stroomt, richting het rioolgemaal. Het rioolstelsel kan gemengd of gescheiden zijn (daarover hieronder meer).

In het buitengebied zijn veel huizen aangesloten op mechanische riolering. Daarbij zorgen pompen ervoor dat het rioolwater naar de gemalen en de zuivering wordt gebracht. Tot slot zijn er huizen die (nog) geen rioolaansluiting hebben en hun eigen rioolwater opvangen en zuiveren met een zogeheten IBA-systeem (Individuele Behandeling van Afvalwater).

Gemengd rioolstelsel

Bij een gemengd rioolstelsel worden afvalwater (uit douche en toilet) en regenwater (van daken en straten) via hetzelfde systeem afgevoerd naar de installatie die het afvalwater zuivert. Nadeel van dit systeem is dat er relatief veel schoon regenwater in de zuivering komt. Daarom wordt in nieuwe wijken doorgaans een gescheiden rioolsysteem aangelegd.

Gescheiden rioolstelsel

Bij een gescheiden rioolstelsel worden afvalwater en regenwater door aparte stelsels afgevoerd. De buizen voor het afvalwater worden ook wel de vuilwaterafvoer genoemd. Dat vuile water gaat naar de afvalwaterzuivering. Het stelsel voor het regenwater heet hemelwaterafvoer (HWA). Dit water wordt rechtstreeks, of met een beperkte zuivering, afgevoerd naar het oppervlaktewater, dus bijvoorbeeld naar een sloot of vaart.

Het komt steeds vaker voor dat de regenafvoer van gebouwen helemaal wordt losgekoppeld van de riolering. Het water kan vanuit de regenpijp over straat lopen of bijvoorbeeld via een wadi (een soort greppel die regenwater opvangt) in de grond zakken.

Mechanische riolering

Vrijvervalriolering werkt goed als huizen dichtbij elkaar staan, zoals in dorpen of steden. In het buitengebied moet het rioolwater langere afstanden afleggen. Daar wordt vaak gebruik gemaakt van mechanische riolering. Daarbij wordt het afvalwater met pompen door dunne rioolbuizen (persleidingen) naar de zuiveringsinstallatie gebracht.

In het buitengebied zie je vaak kleine, groene kastjes staan. Dat zijn de regelkasten van de pomp. De rode lamp op de kast gaat branden als de pomp een storing heeft.

IBA

Sommige huizen zijn niet aangesloten op het gemeentelijke riool. Zij hebben een IBA-systeem (Individuele Behandeling van Afvalwater), bijvoorbeeld een eenvoudig waterzuiveringssysteem voor één woning. Ongezuiverd afvalwater lozen, zoals vroeger met een septic tank gebeurde, is sinds 2005 verboden.

Meer informatie

Er zijn nog meer vormen van riolering. Daarover leest u bijvoorbeeld op de website van Stichting Rioned.