Ontlastingspunt

Een zogeheten ontlastingspunt zorgt ervoor rioolwater niet zomaar binnenshuis komt als er problemen met de riolering zijn. Toch hebben veel huizen geen ontlastingspunt.

Volgens het Bouwbesluit (waarin de bouwtechnische regels voor alle bouwwerken in Nederland zijn vastgelegd) zijn bedrijven en bewoners verplicht om op eigen terrein een ontlastingspunt te hebben of te maken. Als er problemen zijn met de riolering, zorgt dit ontlastingspunt ervoor dat het rioolwater niet direct in de woning komt. In de praktijk zijn er nauwelijks huizen die zo’n ontlastingspunt hebben.

Sterfputten

In het verleden hadden huizen zogenoemde sterfputten. Dit zijn gemetselde putten in de tuin waar de leidingen samenkwamen. Deze putten waren gevoelig voor verstoppingen, maar ze hadden ook een voordeel: ging er iets mis, dan gebeurde dit in de put en niet in huis. Vaak werkte de sterfput ook als beluchting op de rioolleiding.

Geen putten meer

Tegenwoordig zijn huizen met pvc-buizen aangesloten op de riolering. Er zitten geen putten tussen. Is er een verstopping, dan zoekt het afvalwater de makkelijkste weg. Dat betekent vaak: rioolwater in huis.

In Nederland worden steeds meer gescheiden rioolstelsels aangelegd: vuil afvalwater (bijvoorbeeld van de wc en douche) wordt gescheiden afgevoerd van schoon water (bijvoorbeeld regenwater van het dak). Doordat regenwater via een andere buis gaat, zit de vuilwaterleiding niet meer aangesloten op de dakgoot. Daardoor wordt hij minder belucht.

Beluchting is belangrijk

Als een leiding niet, of niet voldoende wordt belucht, kan dat problemen geven. Dat merkt u vaak doordat een sifon (de bochtige buis onder de afvoer) wordt leeggezogen. Dan werkt het stankslot niet meer, waardoor je een rioollucht ruikt in huis. Dit kunt u (laten) verhelpen. Meer hierover leest u op de pagina Afvoer stinkt.