Water in de tuin

Heeft u wateroverlast in de tuin? Daar is vaak een oplossing voor.

Hoosbuien zorgen steeds vaker voor wateroverlast. Die overlast kunt u verminderen door zelf regenwater op te vangen en door uw tuin groener te maken.

Tuin ophogen

Als uw tuin laag ligt, is de kans groot dat hij na een flinke regenbui onder water staat. Dat geldt ook als de bodem uit klei of veen bestaat. U kunt dit verbeteren door uw tuin op te hogen met een goede, waterdoorlatende laag zand. De (klei)grond moet u daarbij vermengen met het zand. Dan kan het water beter in de bodem trekken.

Tegels vervangen door groen

Heeft u veel tegels in de tuin? Zorg ervoor dat het regenwater van het huis afstroomt en niet naar het huis toe. Anders kan het water langs de gevel in de kruipruimte of kelder stromen.

Nog veel beter is het om zo veel mogelijk tegels te vervangen door groen en struiken. Dat is beter voor de afwatering, maar zorgt ook voor minder hitte in de zomer en is goed voor dieren, zoals egels en insecten, zoals bijen

Als inwoner van Moerdijk kunt u subsidie krijgen als u uw tuin groener wilt maken, voor een regenton of een groendak op uw huis. Kijk voor de voorwaarden en het aanvraagformulier op de pagina klimaatsubsidie

Infiltratiekratten

Met zogeheten infiltratiekratten onder de grond kunt u de hoeveelheid water vergroten die uw tuin kan opvangen. De kratten slaan regenwater op en geven dit geleidelijk weer af. Infiltratiekratten kunnen niet altijd: bij klei- of veengrond zijn ze bijvoorbeeld niet (of minder) geschikt. Ook een hoge grondwaterstand kan een reden zijn dat infiltratie niet zomaar kan. Op de website van Milieu Centraal vindt u hierover meer informatie.